Imported Upstream version 7.1.614
[packages/dc3dd.git] / po / et.po
1 # Estonian translations for coreutils
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Toomas Soome <Toomas.Soome@microlink.ee>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: coreutils 6.5\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-coreutils@gnu.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-04-07 16:11-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-11-23 12:07+0200\n"
11 "Last-Translator: Toomas Soome <Toomas.Soome@microlink.ee>\n"
12 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
19 #: src/dc3dd.c:59
20 msgid "Paul Rubin"
21 msgstr ""
22
23 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
24 #: src/dc3dd.c:60
25 msgid "David MacKenzie"
26 msgstr ""
27
28 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
29 #: src/dc3dd.c:61
30 msgid "Stuart Kemp"
31 msgstr ""
32
33 #: src/dc3dd.c:523
34 #, fuzzy
35 msgid "Could not allocate space for thread"
36 msgstr "kataloogi `%s' ei õnnestu luua"
37
38 #: src/dc3dd.c:538 src/dc3dd.c:546
39 msgid "Unable to allocate space for thread buffer"
40 msgstr ""
41
42 #: src/dc3dd.c:556
43 msgid "Unable to allocate space for lock/signals"
44 msgstr ""
45
46 #: src/dc3dd.c:714
47 #, c-format
48 msgid "Unknown hash algorithm %s"
49 msgstr ""
50
51 #: src/dc3dd.c:730
52 msgid "Unable to allocate space for hashes"
53 msgstr ""
54
55 #: src/dc3dd.c:771 src/dc3dd.c:777 src/dc3dd.c:781
56 msgid "Unable to allocate space for threads"
57 msgstr ""
58
59 #: src/dc3dd.c:1090
60 #, c-format
61 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
62 msgstr "Lisainfo saamiseks proovige `%s --help'.\n"
63
64 #: src/dc3dd.c:1094
65 #, c-format
66 msgid ""
67 "Usage: %s [OPERAND]...\n"
68 "  or:  %s OPTION\n"
69 msgstr ""
70 "Kasutamine: %s [OPERAND]...\n"
71 "       või: %s VÕTI\n"
72
73 #: src/dc3dd.c:1099
74 #, fuzzy
75 msgid ""
76 "Copy a file, converting and formatting according to the operands.\n"
77 "\n"
78 "  bs=BYTES          force ibs=BYTES and obs=BYTES\n"
79 "  conv=CONVS        convert the file as per the comma separated symbol list\n"
80 "  count=SECTORS     copy only SECTORS input sectors\n"
81 "  ibs=BYTES         read BYTES bytes at a time (must be a multiple of input "
82 "sector size)\n"
83 msgstr ""
84 "Kopeeri fail, teisendades ja vormindades seda vastavalt võtmetele.\n"
85 "\n"
86 "  bs=BAITE        sea ibs=BAITE ja obs=BAITE\n"
87 "  cbs=BAITE       teisenda BAITE baiti korraga\n"
88 "  conv=VÕTMESÕNAD teisenda fail vastavalt komadega eraldatud võtmetele\n"
89 "  count=PLOKKE    kopeeri ainult PLOKKE sisendplokki\n"
90 "  ibs=BAITE       loe BAITI baiti korraga\n"
91
92 #: src/dc3dd.c:1107
93 #, fuzzy
94 msgid ""
95 "  if=FILE           read from FILE instead of stdin\n"
96 "  ifjoin=BASE.FMT   read from split files with name BASE and splitformat "
97 "FMT\n"
98 "  iflag=FLAGS       read as per the comma separated symbol list\n"
99 "  pattern=HEX       write HEX to every byte of the output\n"
100 "  textpattern=TEXT  write the string TEXT repeatedly to the output\n"
101 "  obs=BYTES         write BYTES bytes at a time\n"
102 "  of=FILE           write to FILE instead of stdout\n"
103 "  of:=COMMAND       pipe output to the given command\n"
104 "  oflag=FLAGS       write as per the comma separated symbol list\n"
105 "  wipe=FILE         wipe device FILE with zeros (or specify pattern/"
106 "textpattern)\n"
107 "  seek=SECTORS      skip SECTORS input sectors at start of output\n"
108 "  skip=SECTORS      skip SECTORS input sectors at start of input\n"
109 "  status=noxfer     suppress transfer statistics\n"
110 msgstr ""
111 "  if=FAIL         loe standardsisendi asemel faili\n"
112 "  iflag=LIPUD     loe vastavalt komadega eraldatud võtmetele\n"
113 "  obs=BAITI       kirjuta BAITI baiti korraga\n"
114 "  of=FAIL         kirjuta standardväljundi asemel faili\n"
115 "  oflag=LIPUD     kirjuta vastavalt komadega eraldatud võtmetele\n"
116 "  seek=PLOKKI     jäta PLOKKI obs mahus plokke väljundisse kirjutamata\n"
117 "  skip=PLOKKI     jäta PLOKKI ibs mahus plokke sisendist lugemata\n"
118 "  status=noxfer   blokeeri ülekande statistika\n"
119
120 #: src/dc3dd.c:1122
121 msgid ""
122 "  split=BYTES       split the output into pieces of size BYTES\n"
123 "  splitformat=FMT   create extensions for split pieces using FMT\n"
124 "                    Extensions can be numerical starting at zero,\n"
125 "                    numerical starting at one, or alphabetical.\n"
126 "                    These options are selected by using a series of\n"
127 "                    zeros, ones, or a's, respectively. The number\n"
128 "                    of characters used indicates the desired length of\n"
129 "                    the extensions. For example, splitformat=1111\n"
130 "                    indicates four character numerical extensions\n"
131 "                    starting with 0001.\n"
132 "  progress=on       displays a progress meter\n"
133 "  progresscount=NUM  number of blocks processed between each progress "
134 "update\n"
135 "  sizeprobe=on      estimates size of input file for use with status\n"
136 "  hash=ALGORITHM    computes ALGORITHM hashes of the input data\n"
137 msgstr ""
138
139 #: src/dc3dd.c:1142
140 msgid ""
141 "  hashwindow=BYTES  number of bytes for piecewise hashing\n"
142 "  hashlog=FILE      appends piecewise hashes to the log file\n"
143 "  errlog=FILE       appends errors to the log file\n"
144 "  log=FILE          appends hashes and errors to the same file\n"
145 "  errors=group      group read errors together\n"
146 msgstr ""
147
148 #: src/dc3dd.c:1149
149 msgid ""
150 "  vf=FILE           verify the input against FILE\n"
151 "  vfjoin=BASE.FMT   verify the input against split files with name BASE and "
152 "splitformat FMT\n"
153 "  verifylog=FILE    write the results of the verify to the given file\n"
154 msgstr ""
155
156 #: src/dc3dd.c:1155
157 msgid ""
158 "\n"
159 "ALGORITHM can be a comma separated list of md5, sha1, sha256, and sha512\n"
160 "\n"
161 msgstr ""
162
163 #: src/dc3dd.c:1160
164 msgid ""
165 "\n"
166 "BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
167 "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
168 "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
169 "\n"
170 "Each CONV symbol may be:\n"
171 "\n"
172 msgstr ""
173 "\n"
174 "PLOKID ja BAIDID võivad kasutada ka järgnevaid kordavaid sufikseid:\n"
175 "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
176 "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 ja nii edasi sümbolitele T, P, E, Z, Y.\n"
177 "\n"
178 "Iga VÕTMESÕNA võib olla:\n"
179 "\n"
180
181 #: src/dc3dd.c:1169
182 #, fuzzy
183 msgid ""
184 "  nocreat   do not create the output file\n"
185 "  excl      fail if the output file already exists\n"
186 "  notrunc   do not truncate the output file\n"
187 msgstr ""
188 "  nocreat   ära loo väljundfaili\n"
189 "  excl      katkesta, kui väljundfail on juba olemas\n"
190 "  notrunc   ära lühenda väljundfaili\n"
191 "  ucase     asenda väiketähed suurtähtedega\n"
192 "  swab      vaheta iga sisenbaidi paar\n"
193 "  noerror   jätka ka peale lugemisvigu\n"
194 "  sync      täienda iga sisendplokk nullidega ibs-mahtu; kui kasutatakse\n"
195 "            block või unblock, täienda tühikutega\n"
196 "  fdatasync enne lõpetamist kindlusta andmete faili kirjutamine\n"
197 "  fsync     nagu eelmine, aga kirjuta ka metainfo\n"
198
199 #: src/dc3dd.c:1174
200 #, fuzzy
201 msgid ""
202 "  noerror   continue after read errors\n"
203 "  sync      pad every input block with NULs to ibs-size; when used\n"
204 "            with block or unblock, pad with spaces rather than NULs\n"
205 "  fdatasync  physically write output file data before finishing\n"
206 "  fsync     likewise, but also write metadata\n"
207 msgstr ""
208 "  nocreat   ära loo väljundfaili\n"
209 "  excl      katkesta, kui väljundfail on juba olemas\n"
210 "  notrunc   ära lühenda väljundfaili\n"
211 "  ucase     asenda väiketähed suurtähtedega\n"
212 "  swab      vaheta iga sisenbaidi paar\n"
213 "  noerror   jätka ka peale lugemisvigu\n"
214 "  sync      täienda iga sisendplokk nullidega ibs-mahtu; kui kasutatakse\n"
215 "            block või unblock, täienda tühikutega\n"
216 "  fdatasync enne lõpetamist kindlusta andmete faili kirjutamine\n"
217 "  fsync     nagu eelmine, aga kirjuta ka metainfo\n"
218
219 #: src/dc3dd.c:1181
220 msgid ""
221 "\n"
222 "Each FLAG symbol may be:\n"
223 "\n"
224 "  append    append mode (makes sense only for output; conv=notrunc "
225 "suggested)\n"
226 msgstr ""
227 "\n"
228 "Iga lipp võib olla:\n"
229 "\n"
230 "  append    lisamise mood (omab mõtet ainult väljundil; soovitame "
231 "conv=notrunc)\n"
232
233 #: src/dc3dd.c:1188
234 msgid "  direct    use direct I/O for data\n"
235 msgstr "  direct    kasuta andmete käsitlemisel puhverdamata S/V\n"
236
237 #: src/dc3dd.c:1190
238 msgid "  directory fail unless a directory\n"
239 msgstr "  directory    katkesta kui ei ole kataloog\n"
240
241 #: src/dc3dd.c:1192
242 msgid "  dsync     use synchronized I/O for data\n"
243 msgstr "  dsync     kasuta andmete käsitlemisel sünkroonmoodi S/V\n"
244
245 #: src/dc3dd.c:1194
246 msgid "  sync      likewise, but also for metadata\n"
247 msgstr "  sync      sama, aga ka metainfo korral\n"
248
249 #: src/dc3dd.c:1196
250 msgid "  nonblock  use non-blocking I/O\n"
251 msgstr "  nonblock  kasuta mitteblokeeruvat S/V\n"
252
253 #: src/dc3dd.c:1198
254 msgid "  noatime   do not update access time\n"
255 msgstr "  noatime   ära uuenda kasutamise aega\n"
256
257 #: src/dc3dd.c:1200
258 msgid "  noctty    do not assign controlling terminal from file\n"
259 msgstr "  noctty    ei seosta kontrollivat terminali\n"
260
261 #: src/dc3dd.c:1203
262 msgid "  nofollow  do not follow symlinks\n"
263 msgstr "  nofollow  ei järgi nimeviiteid\n"
264
265 #: src/dc3dd.c:1205
266 msgid "  nolinks   fail if multiply-linked\n"
267 msgstr "  nolinks   katkesta, kui on viiteid\n"
268
269 #: src/dc3dd.c:1207
270 msgid "  binary    use binary I/O for data\n"
271 msgstr "  binary    kasuta andmete käsitlemisel binaarmoodi\n"
272
273 #: src/dc3dd.c:1209
274 msgid "  text      use text I/O for data\n"
275 msgstr "  text      kasuta andmete käsitlemisel tekstimoodi\n"
276
277 #: src/dc3dd.c:1213
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid ""
280 "\n"
281 "Sending a %s signal to a running `dd' process makes it\n"
282 "print I/O statistics to standard error and then resume copying.\n"
283 "\n"
284 "  $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
285 "  $ kill -%s $pid; sleep 1; kill $pid\n"
286 "  18335302+0 sectors in\n"
287 "  18335302+0 sectors out\n"
288 "  9387674624 bytes (9.4 GB) copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s\n"
289 "\n"
290 "Options are:\n"
291 "\n"
292 msgstr ""
293 "\n"
294 "Kui saadate töötavale `dd' protsessile signaali %s,\n"
295 "kirjutab dd standard veavoogu seni loetud ja kirjutatud kirjete arvud\n"
296 "ja jätkab kopeerimist.\n"
297 "\n"
298 "  $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!\n"
299 "  $ kill -%s $pid; sleep 1; kill $pid\n"
300 "  18335302+0 kirjet loetud\n"
301 "  18335302+0 kirjet kirjutatud\n"
302 "  9387674624 baiti (9.4 GB) kopeeritud, 34.6279 sekundit, 271 MB/s\n"
303 "\n"
304 "Võtmed on:\n"
305 "\n"
306
307 #: src/dc3dd.c:1266
308 msgid "Unknown system error"
309 msgstr "Tundmatu süsteemne viga"
310
311 #: src/dc3dd.c:1953 src/dc3dd.c:1960
312 #, fuzzy, c-format
313 msgid ""
314 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> sectors in\n"
315 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> sectors out\n"
316 msgstr ""
317 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> kirjet sisse\n"
318 "%<PRIuMAX>+%<PRIuMAX> kirjet välja\n"
319
320 #: src/dc3dd.c:1971
321 #, c-format
322 msgid "\n"
323 msgstr ""
324
325 #: src/dc3dd.c:1999 src/dc3dd.c:2007
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "%<PRIuMAX> byte (%s) %s"
328 msgid_plural "%<PRIuMAX> bytes (%s) %s"
329 msgstr[0] "%<PRIuMAX> bait (%s) kopeeritud"
330 msgstr[1] "%<PRIuMAX> baiti (%s) kopeeritud"
331
332 #: src/dc3dd.c:2041
333 msgid "Infinity B"
334 msgstr "Lõpmatu B"
335
336 #. TRANSLATORS: The two instances of "s" in this string are the SI
337 #. symbol "s" (meaning second), and should not be translated.
338 #.
339 #. This format used to be:
340 #.
341 #. ngettext (", %g second, %s/s\n", ", %g seconds, %s/s\n", delta_s == 1)
342 #.
343 #. but that was incorrect for languages like Polish.  To fix this
344 #. bug we now use SI symbols even though they're a bit more
345 #. confusing in English.
346 #: src/dc3dd.c:2054
347 #, fuzzy, c-format
348 msgid ", %g s, %s/s        "
349 msgstr ", %g s, %s/s\n"
350
351 #: src/dc3dd.c:2057
352 #, c-format
353 msgid ", %g s, %s/s\n"
354 msgstr ", %g s, %s/s\n"
355
356 #: src/dc3dd.c:2139
357 #, c-format
358 msgid "closing input file %s"
359 msgstr "sulgen sisendfaili %s"
360
361 #: src/dc3dd.c:2146
362 #, c-format
363 msgid "closing output file %s"
364 msgstr "sulgen väljundfaili %s"
365
366 #: src/dc3dd.c:2399
367 msgid "Unable to allocate filename"
368 msgstr ""
369
370 #: src/dc3dd.c:2428
371 #, fuzzy
372 msgid "Split extensions exhausted"
373 msgstr "Väljundfailide sufiksid said otsa"
374
375 #: src/dc3dd.c:2449 src/dc3dd.c:2698 src/dc3dd.c:2705 src/dc3dd.c:2713
376 #: src/dc3dd.c:2809 src/dc3dd.c:3919 src/dc3dd.c:3970 src/dc3dd.c:3985
377 #: src/dc3dd.c:3996
378 #, c-format
379 msgid "opening %s"
380 msgstr "avan %s"
381
382 #: src/dc3dd.c:2462
383 msgid "Unable to allocate memory"
384 msgstr ""
385
386 #: src/dc3dd.c:2478 src/dc3dd.c:2484
387 #, fuzzy
388 msgid "Verify FAILED"
389 msgstr "EBAÕNNESTUS"
390
391 #: src/dc3dd.c:2672 src/dc3dd.c:2908
392 #, c-format
393 msgid "unrecognized operand %s"
394 msgstr "tundmatu operand %s"
395
396 #: src/dc3dd.c:2682 src/dc3dd.c:2689 src/dc3dd.c:2829 src/dc3dd.c:2962
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "illegal pattern %s"
399 msgstr "vigane kuupäev %s"
400
401 #: src/dc3dd.c:2748
402 msgid "It is pitch dark here. You are likely to be eaten by a grue."
403 msgstr ""
404
405 #: src/dc3dd.c:2753
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "Illegal split format %s"
408 msgstr "vigane kuupäeva vorming %s"
409
410 #: src/dc3dd.c:2768
411 #, c-format
412 msgid "Illegal ifjoin format %s - missing extension"
413 msgstr ""
414
415 #: src/dc3dd.c:2773
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "Illegal ifjoin format %s"
418 msgstr "vigane kuupäeva vorming %s"
419
420 #: src/dc3dd.c:2793
421 #, c-format
422 msgid "Illegal vfjoin format %s - missing extension"
423 msgstr ""
424
425 #: src/dc3dd.c:2798
426 #, fuzzy, c-format
427 msgid "Illegal vfjoin format %s"
428 msgstr "vigane kuupäeva vorming %s"
429
430 #: src/dc3dd.c:2813
431 #, c-format
432 msgid "%s not implemented yet"
433 msgstr ""
434
435 #: src/dc3dd.c:2847
436 #, fuzzy
437 msgid "invalid conversion"
438 msgstr "vigane teisendus: %s"
439
440 #: src/dc3dd.c:2850
441 #, fuzzy
442 msgid "invalid input flag"
443 msgstr "vigane sisendi lipp: %s"
444
445 #: src/dc3dd.c:2853
446 #, fuzzy
447 msgid "invalid output flag"
448 msgstr "vigane väljundi lipp: %s"
449
450 #: src/dc3dd.c:2856
451 #, fuzzy
452 msgid "invalid status flag"
453 msgstr "vigane oleku lipp: %s"
454
455 #: src/dc3dd.c:2913
456 #, c-format
457 msgid "invalid number %s"
458 msgstr "vigane number %s"
459
460 #: src/dc3dd.c:2938
461 msgid "cannot combine excl and nocreat"
462 msgstr "excl ja nocreat ei saa koos kasutada"
463
464 #: src/dc3dd.c:2941
465 #, fuzzy
466 msgid "cannot combine if= and ifjoin="
467 msgstr "-e ja -i võtmeid ei saa kombineerida"
468
469 #: src/dc3dd.c:2944
470 #, fuzzy
471 msgid "cannot combine vf= and vfjoin="
472 msgstr "-e ja -i võtmeid ei saa kombineerida"
473
474 #: src/dc3dd.c:2947
475 #, c-format
476 msgid "error: split size must be a multiple of block size (currently %zd)"
477 msgstr ""
478
479 #: src/dc3dd.c:2950
480 #, fuzzy
481 msgid "cannot combine if= and wipe="
482 msgstr "-e ja -i võtmeid ei saa kombineerida"
483
484 #: src/dc3dd.c:2953
485 #, fuzzy
486 msgid "cannot combine wipe= and ifjoin="
487 msgstr "-e ja -i võtmeid ei saa kombineerida"
488
489 #: src/dc3dd.c:2955
490 #, fuzzy
491 msgid "cannot combine wipe= and vfjoin="
492 msgstr "-e ja -i võtmeid ei saa kombineerida"
493
494 #: src/dc3dd.c:3116
495 #, c-format
496 msgid ""
497 "warning: working around lseek kernel bug for file (%s)\n"
498 "  of mt_type=0x%0lx -- see <sys/mtio.h> for the list of types"
499 msgstr ""
500 "hoiatus: kasutan lseek funktsiooni tuuma vea tõttu alternatiivset meetodit,\n"
501 "fail (%s) mt_type=0x%0lx -- tüüpide nimekirja leiate <sys/mtio.h>"
502
503 #: src/dc3dd.c:3165
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "skip: reading %s"
506 msgstr "loen %s"
507
508 #: src/dc3dd.c:3173 src/dc3dd.c:3237
509 #, c-format
510 msgid "%s: cannot seek"
511 msgstr "%s: seek ebaõnnestus"
512
513 #: src/dc3dd.c:3210
514 #, c-format
515 msgid "offset overflow while reading file %s"
516 msgstr "failiviida ületäitumine %s lugemisel"
517
518 #: src/dc3dd.c:3228
519 #, fuzzy
520 msgid "advance: warning: invalid file offset after failed read"
521 msgstr "hoiatus: peale lugemisviga ei pruugi failiviit olla õige"
522
523 #: src/dc3dd.c:3233
524 msgid "cannot work around kernel bug after all"
525 msgstr "ei õnnestu tuuma veast mööda minna"
526
527 #: src/dc3dd.c:3291
528 #, c-format
529 msgid "setting flags for %s"
530 msgstr "sean %s lipud"
531
532 #: src/dc3dd.c:3303
533 #, c-format
534 msgid "Recorded %<PRIuMAX> %s from sector %<PRIuMAX> through %<PRIuMAX>"
535 msgstr ""
536
537 #: src/dc3dd.c:3337 src/dc3dd.c:3814
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "reading %s at sector %jd"
540 msgstr "loen kataloogi %s"
541
542 #: src/dc3dd.c:3339
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "reading %s at sectors %jd-%jd"
545 msgstr "loen kataloogi %s"
546
547 #: src/dc3dd.c:3428 src/dc3dd.c:4155
548 #, c-format
549 msgid "writing to %s"
550 msgstr "kirjutan faili %s"
551
552 #: src/dc3dd.c:3490
553 #, c-format
554 msgid "fdatasync failed for %s"
555 msgstr "fdatasync %s ebaõnnestus"
556
557 #: src/dc3dd.c:3500
558 #, c-format
559 msgid "fsync failed for %s"
560 msgstr "fsync %s ebaõnnestus"
561
562 #: src/dc3dd.c:3907
563 msgid "standard input"
564 msgstr "standardsisend"
565
566 #: src/dc3dd.c:3938
567 msgid "standard output"
568 msgstr "standardväljund"
569
570 #: src/dc3dd.c:4016
571 #, fuzzy, c-format
572 msgid ""
573 "offset too large: cannot truncate to a length of seek=%<PRIuMAX> (%lu-byte) "
574 "sectors"
575 msgstr ""
576 "indeks on liiga suur: ei õnnestu lühendada pikkuseni seek=%<PRIuMAX> (%lu-"
577 "baiti) blokki"
578
579 #: src/dc3dd.c:4031
580 #, c-format
581 msgid "cannot fstat %s"
582 msgstr "fstat %s ei õnnestu"
583
584 #: src/dc3dd.c:4037
585 #, c-format
586 msgid "truncating at %<PRIuMAX> bytes in output file %s"
587 msgstr "lühendan %<PRIuMAX> baiti väljundfailis %s"
588
589 #: src/dc3dd.c:4131
590 msgid "Verify PASSED"
591 msgstr ""
592
593 #~ msgid ""
594 #~ "  ascii     from EBCDIC to ASCII\n"
595 #~ "  ebcdic    from ASCII to EBCDIC\n"
596 #~ "  ibm       from ASCII to alternate EBCDIC\n"
597 #~ "  block     pad newline-terminated records with spaces to cbs-size\n"
598 #~ "  unblock   replace trailing spaces in cbs-size records with newline\n"
599 #~ "  lcase     change upper case to lower case\n"
600 #~ msgstr ""
601 #~ "  ascii     tabelist EBCDIC tabelisse ASCII\n"
602 #~ "  ebcdic    tabelist ASCII tabelisse EBCDIC\n"
603 #~ "  ibm       tabelist ASCII alternatiivsesse EBCDIC tabelisse\n"
604 #~ "  block     täienda reavahetusega lõpetatud kirjed tühikutega cbs-mahtu\n"
605 #~ "  unblock   asenda cbs-mahus blokkides lõpetavad tühikud reavahetusega\n"
606 #~ "  lcase     asenda suurtähed väiketähtedega\n"
607
608 #~ msgid "%<PRIuMAX> truncated record\n"
609 #~ msgid_plural "%<PRIuMAX> truncated records\n"
610 #~ msgstr[0] "%<PRIuMAX> lühendatud kirje\n"
611 #~ msgstr[1] "%<PRIuMAX> lühendatud kirjet\n"
612
613 #~ msgid "cannot combine any two of {ascii,ebcdic,ibm}"
614 #~ msgstr "hulgast {ascii,ebcdic,ibm} ei saa ühtegi paari kasutada"
615
616 #~ msgid "cannot combine block and unblock"
617 #~ msgstr "block ja unblock ei saa koos kasutada"
618
619 #~ msgid "cannot combine lcase and ucase"
620 #~ msgstr "lcase ja ucase ei saa koos kasutada"
621
622 #, fuzzy
623 #~ msgid "rewind: warning: invalid file offset after failed read"
624 #~ msgstr "hoiatus: peale lugemisviga ei pruugi failiviit olla õige"
625
626 #~ msgid "error writing %s"
627 #~ msgstr "viga %s kirjutamisel"
628
629 #~ msgid "invalid argument %s for %s"
630 #~ msgstr "vigane argument %s võtmel `%s'"
631
632 #~ msgid "ambiguous argument %s for %s"
633 #~ msgstr "segane argument %s võtmele `%s'"
634
635 #~ msgid "Valid arguments are:"
636 #~ msgstr "Lubatud argumendid on:"
637
638 #, fuzzy
639 #~ msgid "error closing file"
640 #~ msgstr "sulgen sisendfaili %s"
641
642 #~ msgid "write error"
643 #~ msgstr "viga kirjutamisel"
644
645 #~ msgid "preserving permissions for %s"
646 #~ msgstr "säilitan %s õigused"
647
648 #~ msgid "cannot stat %s"
649 #~ msgstr "stat %s ei õnnestu"
650
651 #~ msgid "regular empty file"
652 #~ msgstr "tavaline tühi fail"
653
654 #~ msgid "regular file"
655 #~ msgstr "tavaline fail"
656
657 #~ msgid "directory"
658 #~ msgstr "Kataloog"
659
660 #~ msgid "block special file"
661 #~ msgstr "blokkseadme fail"
662
663 #~ msgid "character special file"
664 #~ msgstr "sümbolseadme fail"
665
666 #~ msgid "fifo"
667 #~ msgstr "fifo"
668
669 #~ msgid "symbolic link"
670 #~ msgstr "nimeviide"
671
672 #~ msgid "socket"
673 #~ msgstr "sokkel"
674
675 #~ msgid "message queue"
676 #~ msgstr "teadete järjekord"
677
678 #~ msgid "semaphore"
679 #~ msgstr "semafor"
680
681 #~ msgid "shared memory object"
682 #~ msgstr "jagatud mälu objekt"
683
684 #~ msgid "typed memory object"
685 #~ msgstr "tüübitud mälu objekt"
686
687 #~ msgid "weird file"
688 #~ msgstr "veider fail"
689
690 #~ msgid "Address family for hostname not supported"
691 #~ msgstr "Aadressiperekonda või hostinime ei toetata"
692
693 #~ msgid "Temporary failure in name resolution"
694 #~ msgstr "Ajutine tõrge nime lahendamisel"
695
696 #~ msgid "Bad value for ai_flags"
697 #~ msgstr "Vigane ai_flags väärtus"
698
699 #~ msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
700 #~ msgstr "nime lahendamisl tekkis taastumatu tõrge"
701
702 #~ msgid "ai_family not supported"
703 #~ msgstr "ai_family ei toetata"
704
705 #~ msgid "Memory allocation failure"
706 #~ msgstr "Tõrge mälu haaramisel"
707
708 #~ msgid "No address associated with hostname"
709 #~ msgstr "Hosti nimega ei ole aadresse seostatud"
710
711 #~ msgid "Name or service not known"
712 #~ msgstr "Nimi või teenus on tundmatu"
713
714 #~ msgid "Servname not supported for ai_socktype"
715 #~ msgstr "ai_socktype ei toeta teenuse nime"
716
717 #~ msgid "ai_socktype not supported"
718 #~ msgstr "ai_socktype ei toetata"
719
720 #~ msgid "System error"
721 #~ msgstr "Süsteemne viga"
722
723 #~ msgid "Processing request in progress"
724 #~ msgstr "Päringu töötlemine käib"
725
726 #~ msgid "Request canceled"
727 #~ msgstr "Päring katkestati"
728
729 #~ msgid "Request not canceled"
730 #~ msgstr "Päringut ei katkestatud"
731
732 #~ msgid "All requests done"
733 #~ msgstr "Kõik päringud täidetud"
734
735 #~ msgid "Interrupted by a signal"
736 #~ msgstr "Katkestatud signaaliga"
737
738 #~ msgid "Parameter string not correctly encoded"
739 #~ msgstr "Parameetersõne ei ole korrektselt kodeeritud"
740
741 #~ msgid "Unknown error"
742 #~ msgstr "Tundmatu viga"
743
744 #~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
745 #~ msgstr "%s: võti `%s' on segane\n"
746
747 #~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
748 #~ msgstr "%s: võti `--%s' ei luba kasutada argumenti\n"
749
750 #~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
751 #~ msgstr "%s: võti `%c%s' ei luba kasutada argumenti\n"
752
753 #~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
754 #~ msgstr "%s: võti `%s' nõuab argumenti\n"
755
756 #~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
757 #~ msgstr "%s: tundmatu võti `--%s'\n"
758
759 #~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
760 #~ msgstr "%s: tundmatu võti `%c%s'\n"
761
762 #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
763 #~ msgstr "%s: lubamatu võti -- %c\n"
764
765 #~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
766 #~ msgstr "%s: vigane võti -- %c\n"
767
768 #~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
769 #~ msgstr "%s: võti nõuab argumenti -- %c\n"
770
771 #~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
772 #~ msgstr "%s: võti `-W %s' on segane\n"
773
774 #~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
775 #~ msgstr "%s: võti `-W %s' ei luba kasutada argumenti\n"
776
777 #~ msgid "cannot change permissions of %s"
778 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s õigusi"
779
780 #~ msgid "cannot create directory %s"
781 #~ msgstr "kataloogi `%s' ei õnnestu luua"
782
783 #~ msgid "memory exhausted"
784 #~ msgstr "mälu on otsas"
785
786 #~ msgid "unable to record current working directory"
787 #~ msgstr "ei õnnestu registreerida jooksvat töökataloogi"
788
789 #~ msgid "failed to return to initial working directory"
790 #~ msgstr "esialgsesse töökataloogi ei õnnestu tagasi minna"
791
792 #~ msgid "`"
793 #~ msgstr "`"
794
795 #~ msgid "'"
796 #~ msgstr "'"
797
798 #~ msgid "%s: end of file"
799 #~ msgstr "%s: faili lõpp"
800
801 #~ msgid "Success"
802 #~ msgstr "Õnnestumine"
803
804 #~ msgid "No match"
805 #~ msgstr "Ei leitud"
806
807 #~ msgid "Invalid regular expression"
808 #~ msgstr "Vigane regulaaravaldis"
809
810 #~ msgid "Invalid collation character"
811 #~ msgstr "Vigane järjestamise sümbol"
812
813 #~ msgid "Invalid character class name"
814 #~ msgstr "Vigane sümbolite klassi nimi"
815
816 #~ msgid "Trailing backslash"
817 #~ msgstr "Lõpetav langkriips"
818
819 #~ msgid "Invalid back reference"
820 #~ msgstr "Vigane tagasiviide"
821
822 #~ msgid "Unmatched [ or [^"
823 #~ msgstr "Puudub [ või [^"
824
825 #~ msgid "Unmatched ( or \\("
826 #~ msgstr "Puudub ( või \\("
827
828 #~ msgid "Unmatched \\{"
829 #~ msgstr "Puudub \\{"
830
831 #~ msgid "Invalid content of \\{\\}"
832 #~ msgstr "Vigane \\{\\} kontekst"
833
834 #~ msgid "Invalid range end"
835 #~ msgstr "Vigane vahemiku lõpp"
836
837 #~ msgid "Memory exhausted"
838 #~ msgstr "Mälu on otsas"
839
840 #~ msgid "Invalid preceding regular expression"
841 #~ msgstr "Vigane eelnev regulaaravaldis"
842
843 #~ msgid "Premature end of regular expression"
844 #~ msgstr "Enneaegne regulaaravaldise lõpp"
845
846 #~ msgid "Regular expression too big"
847 #~ msgstr "Regulaaravaldis on liiga suur"
848
849 #~ msgid "Unmatched ) or \\)"
850 #~ msgstr "Puudub ) või \\)"
851
852 #~ msgid "No previous regular expression"
853 #~ msgstr "Eelmist regulaaravaldist pole"
854
855 #~ msgid "it is dangerous to operate recursively on %s"
856 #~ msgstr "%s rekursiivselt töötlemine on ohtlik"
857
858 #~ msgid "it is dangerous to operate recursively on %s (same as %s)"
859 #~ msgstr "%s (sama kui %s) rekursiivselt töötlemine on ohtlik"
860
861 #~ msgid "use --no-preserve-root to override this failsafe"
862 #~ msgstr "selle ettevaatusabinõu blokeerimiseks kasutage --no-preserve-root"
863
864 #~ msgid "^[yY]"
865 #~ msgstr "^[jJ]"
866
867 #~ msgid "^[nN]"
868 #~ msgstr "^[eE]"
869
870 #~ msgid "setting permissions for %s"
871 #~ msgstr "sean %s õigusi"
872
873 #~ msgid "iconv function not usable"
874 #~ msgstr "iconv funktsioon ei ole kasutatav"
875
876 #~ msgid "iconv function not available"
877 #~ msgstr "iconv funktsioon puudub"
878
879 #~ msgid "character out of range"
880 #~ msgstr "sümbol on piirkonnast väljas"
881
882 #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set"
883 #~ msgstr "U+%04X ei saa lokaalsesse kooditabelisse teisendada"
884
885 #~ msgid "cannot convert U+%04X to local character set: %s"
886 #~ msgstr "U+%04X ei saa lokaalsesse kooditabelisse teisendada: %s"
887
888 #~ msgid "invalid user"
889 #~ msgstr "vigane kasutaja"
890
891 #~ msgid "invalid group"
892 #~ msgstr "vigane grupp"
893
894 #~ msgid "invalid spec"
895 #~ msgstr "vigane seade"
896
897 #~ msgid "(C)"
898 #~ msgstr "©"
899
900 #~ msgid "Written by %s.\n"
901 #~ msgstr "Kirjutanud %s.\n"
902
903 #~ msgid "Written by %s and %s.\n"
904 #~ msgstr "Kirjutanud %s ja %s.\n"
905
906 #~ msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
907 #~ msgstr "Kirjutanud %s, %s ja %s.\n"
908
909 #~ msgid ""
910 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
911 #~ "and %s.\n"
912 #~ msgstr ""
913 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s\n"
914 #~ "ja %s.\n"
915
916 #~ msgid ""
917 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
918 #~ "%s, and %s.\n"
919 #~ msgstr ""
920 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
921 #~ "%s ja %s.\n"
922
923 #~ msgid ""
924 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
925 #~ "%s, %s, and %s.\n"
926 #~ msgstr ""
927 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
928 #~ "%s, %s ja %s.\n"
929
930 #~ msgid ""
931 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
932 #~ "%s, %s, %s, and %s.\n"
933 #~ msgstr ""
934 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
935 #~ "%s, %s, %s ja %s.\n"
936
937 #~ msgid ""
938 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
939 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
940 #~ "and %s.\n"
941 #~ msgstr ""
942 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
943 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
944 #~ "ja %s.\n"
945
946 #~ msgid ""
947 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
948 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
949 #~ "%s, and %s.\n"
950 #~ msgstr ""
951 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
952 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
953 #~ "%s ja %s.\n"
954
955 #~ msgid ""
956 #~ "Written by %s, %s, %s,\n"
957 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
958 #~ "%s, %s, and others.\n"
959 #~ msgstr ""
960 #~ "Kirjutanud %s, %s, %s,\n"
961 #~ "%s, %s, %s, %s,\n"
962 #~ "%s, %s ja teised.\n"
963
964 #~ msgid "invalid argument: %s"
965 #~ msgstr "vigane argument: %s"
966
967 #~ msgid "string comparison failed"
968 #~ msgstr "sõnede võrdlus ebaõnnestus"
969
970 #~ msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
971 #~ msgstr "Probleemi lahendamiseks seadke LC_ALL=C."
972
973 #~ msgid "The strings compared were %s and %s."
974 #~ msgstr "Võrreldi sõnesid %s ja %s."
975
976 #~ msgid "string transformation failed"
977 #~ msgstr "sõnede teisendamine ebaõnnestus"
978
979 #~ msgid "The untransformed string was %s."
980 #~ msgstr "Teisendamata sõne oli %s."
981
982 #, fuzzy
983 #~ msgid "invalid %s%s argument `%s'"
984 #~ msgstr "vigane argument %s"
985
986 #, fuzzy
987 #~ msgid "invalid suffix in %s%s argument `%s'"
988 #~ msgstr "vigane murdarv: %s"
989
990 #, fuzzy
991 #~ msgid "%s%s argument `%s' too large"
992 #~ msgstr "%s: loendur `%.*s' on liiga suur"
993
994 #~ msgid ""
995 #~ "Usage: %s [OPTION] [FILE]\n"
996 #~ "Base64 encode or decode FILE, or standard input, to standard output.\n"
997 #~ "\n"
998 #~ msgstr ""
999 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI] [FAIL]...\n"
1000 #~ "Base64 kodeeri faile või standardsisenit väljastades "
1001 #~ "standardväljundisse.\n"
1002 #~ "\n"
1003
1004 #~ msgid ""
1005 #~ "  -w, --wrap=COLS       Wrap encoded lines after COLS character (default "
1006 #~ "76).\n"
1007 #~ "                        Use 0 to disable line wrapping.\n"
1008 #~ "\n"
1009 #~ "  -d, --decode          Decode data.\n"
1010 #~ "  -i, --ignore-garbage  When decoding, ignore non-alphabet characters.\n"
1011 #~ "\n"
1012 #~ msgstr ""
1013 #~ "  -w, --wrap=VEERG      Murra kodeeritud read antud veerust (vaikimisi "
1014 #~ "76).\n"
1015 #~ "                        0 blokeerib ridade murdmise.\n"
1016 #~ "\n"
1017 #~ "  -d, --decode          Dekodeeri andmed.\n"
1018 #~ "  -i, --ignore-garbage  Dekodeerimisel ignoreeri tähestiku väliseid "
1019 #~ "sümboleid.\n"
1020 #~ "\n"
1021
1022 #~ msgid ""
1023 #~ "      --help            Display this help and exit.\n"
1024 #~ "      --version         Output version information and exit.\n"
1025 #~ msgstr ""
1026 #~ "      --help            Väljasta abiinfo ja lõpeta töö.\n"
1027 #~ "      --version         Väljasta versiooniinfo ja lõpeta töö.\n"
1028
1029 #~ msgid ""
1030 #~ "\n"
1031 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
1032 #~ msgstr ""
1033 #~ "\n"
1034 #~ "Kui FAIL puudub või on -, loe standardsisendit.\n"
1035
1036 #, fuzzy
1037 #~ msgid ""
1038 #~ "\n"
1039 #~ "The data are encoded as described for the base64 alphabet in RFC 3548.\n"
1040 #~ "When decoding, the input may contain newlines in addition to the bytes "
1041 #~ "of\n"
1042 #~ "the formal base64 alphabet.  Use --ignore-garbage to attempt to recover\n"
1043 #~ "from any other non-alphabet bytes in the encoded stream.\n"
1044 #~ msgstr ""
1045 #~ "\n"
1046 #~ "Andmed kodeeritakse vastavalt RFC 3548 kirjeldatud base64 tähestikule.\n"
1047 #~ "Dekodeerimine eeldab sobivat sisendit, --ignore-garbage üritab taastuda\n"
1048 #~ "tähestikuvälistest sümbolitest (nagu reavahetused) andmevoos.\n"
1049
1050 #~ msgid "read error"
1051 #~ msgstr "viga lugemisel"
1052
1053 #~ msgid "invalid input"
1054 #~ msgstr "vigane sisend"
1055
1056 #~ msgid "invalid wrap size: %s"
1057 #~ msgstr "vigane murdmise veerg: %s"
1058
1059 #~ msgid "extra operand %s"
1060 #~ msgstr "liigne operand %s"
1061
1062 #~ msgid "closing standard input"
1063 #~ msgstr "sulen standardsisendi"
1064
1065 #~ msgid ""
1066 #~ "Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
1067 #~ "  or:  %s OPTION\n"
1068 #~ msgstr ""
1069 #~ "Kasutamine: %s NIMI [SUFIKS]\n"
1070 #~ "       või: %s VÕTI\n"
1071
1072 #~ msgid ""
1073 #~ "Print NAME with any leading directory components removed.\n"
1074 #~ "If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
1075 #~ "\n"
1076 #~ msgstr ""
1077 #~ "Väljasta NIMI ilma eelnevate kataloogideta.\n"
1078 #~ "Kui määratud, eelmalda ka sufiks.\n"
1079 #~ "\n"
1080
1081 #~ msgid ""
1082 #~ "\n"
1083 #~ "Examples:\n"
1084 #~ "  %s /usr/bin/sort       Output \"sort\".\n"
1085 #~ "  %s include/stdio.h .h  Output \"stdio\".\n"
1086 #~ msgstr ""
1087 #~ "\n"
1088 #~ "Näited:\n"
1089 #~ "  %s /usr/bin/sort       Väljasta \"sort\".\n"
1090 #~ "  %s include/stdio.h .h  Väljasta \"stdio\".\n"
1091
1092 #~ msgid "missing operand"
1093 #~ msgstr "puudub operand"
1094
1095 #~ msgid "Usage: %s [OPTION] [FILE]...\n"
1096 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [FAIL]...\n"
1097
1098 #, fuzzy
1099 #~ msgid ""
1100 #~ "Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.\n"
1101 #~ "\n"
1102 #~ "  -A, --show-all           equivalent to -vET\n"
1103 #~ "  -b, --number-nonblank    number nonempty output lines\n"
1104 #~ "  -e                       equivalent to -vE\n"
1105 #~ "  -E, --show-ends          display $ at end of each line\n"
1106 #~ "  -n, --number             number all output lines\n"
1107 #~ "  -s, --squeeze-blank      suppress repeated empty output lines\n"
1108 #~ msgstr ""
1109 #~ "Liida FAILID või standardsisend standardväljundisse.\n"
1110 #~ "\n"
1111 #~ "  -A, --show-all           sama, kui -vET\n"
1112 #~ "  -b, --number-nonblank    mittetühjade väljundridade arv\n"
1113 #~ "  -e                       sama, kui -vE\n"
1114 #~ "  -E, --show-ends          näita iga rea lõpus $\n"
1115 #~ "  -n, --number             kõikide väljundridade arv\n"
1116 #~ "  -s, --squeeze-blank      korraga ei väljasta üle ühe tühja rea\n"
1117
1118 #~ msgid ""
1119 #~ "  -t                       equivalent to -vT\n"
1120 #~ "  -T, --show-tabs          display TAB characters as ^I\n"
1121 #~ "  -u                       (ignored)\n"
1122 #~ "  -v, --show-nonprinting   use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
1123 #~ msgstr ""
1124 #~ "  -t                       sama, kui -vT\n"
1125 #~ "  -T, --show-tabs          esita TAB süboleid kui ^I\n"
1126 #~ "  -u                       (ignoreeritakse)\n"
1127 #~ "  -v, --show-nonprinting   kasuta ^ ja M- notatsiooni, v.a LFD ja TAB "
1128 #~ "korral\n"
1129
1130 #~ msgid ""
1131 #~ "\n"
1132 #~ "Examples:\n"
1133 #~ "  %s f - g  Output f's contents, then standard input, then g's contents.\n"
1134 #~ "  %s        Copy standard input to standard output.\n"
1135 #~ msgstr ""
1136 #~ "\n"
1137 #~ "Näited:\n"
1138 #~ "  %s f - g  Väljasta f'i sisu, siis standardsisend, siis g sisu.\n"
1139 #~ "  %s        Kopeeri standardsisend standardväljundisse.\n"
1140
1141 #~ msgid "cannot do ioctl on %s"
1142 #~ msgstr "%s peal ioctl ei õnnestu"
1143
1144 #~ msgid "%s: input file is output file"
1145 #~ msgstr "%s: sisendfail on väljundfail"
1146
1147 #, fuzzy
1148 #~ msgid "failed to create security context: %s"
1149 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s omanikku\n"
1150
1151 #, fuzzy
1152 #~ msgid "failed to get security context of %s"
1153 #~ msgstr "%s atribuutide lugemine ebaõnnestus"
1154
1155 #, fuzzy
1156 #~ msgid "failed to change context of %s to %s"
1157 #~ msgstr "ei õnnestu seada %s omanikuks %s\n"
1158
1159 #~ msgid "cannot access %s"
1160 #~ msgstr "%s ei saa kasutada"
1161
1162 #~ msgid "%s"
1163 #~ msgstr "%s"
1164
1165 #~ msgid "cannot read directory %s"
1166 #~ msgstr "kataloogi %s ei õnnestu lugeda"
1167
1168 #, fuzzy
1169 #~ msgid "changing security context of %s"
1170 #~ msgstr "muudan %s õigusi"
1171
1172 #~ msgid "fts_read failed"
1173 #~ msgstr "fts_read ebaõnnestus"
1174
1175 #, fuzzy
1176 #~ msgid ""
1177 #~ "Usage: %s [OPTION]... CONTEXT FILE...\n"
1178 #~ "  or:  %s [OPTION]... [-u USER] [-r ROLE] [-l RANGE] [-t TYPE] FILE...\n"
1179 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1180 #~ msgstr ""
1181 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... MOOD[,MOOD]... FAIL\n"
1182 #~ "       või: %s [VÕTI]... KAHEKSAND-MOOD FAIL...\n"
1183 #~ "       või: %s [VÕTI]... --reference=VFAIL FAIL...\n"
1184
1185 #, fuzzy
1186 #~ msgid ""
1187 #~ "Change the security context of each FILE to CONTEXT.\n"
1188 #~ "With --reference, change the security context of each FILE to that of "
1189 #~ "RFILE.\n"
1190 #~ "\n"
1191 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1192 #~ "made\n"
1193 #~ "  -h, --no-dereference   affect symbolic links instead of any referenced "
1194 #~ "file\n"
1195 #~ msgstr ""
1196 #~ "Muuda iga antud FAILi grupikuuluvust.\n"
1197 #~ "Võtmega --reference seatakse iga antud faili grupp viidatud faili järgi.\n"
1198 #~ "\n"
1199 #~ "  -c, --changes          teavita ainult muutustest\n"
1200 #~ "      --dereference      muuda nimeviite poolt viidatatvat, mitte viidet\n"
1201 #~ "                         (seda tehakse vaikimisi)\n"
1202
1203 #, fuzzy
1204 #~ msgid ""
1205 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's security context rather than "
1206 #~ "specifying\n"
1207 #~ "                         a CONTEXT value\n"
1208 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1209 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1210 #~ msgstr ""
1211 #~ "  -f, --silent, --quiet  vaiki enamus veateadetest\n"
1212 #~ "      --reference=VFAIL  kasuta esitatud grupi asemel VFAIL gruppi\n"
1213 #~ "  -R, --recursive        töötle faile ja katalooge rekursiivselt\n"
1214 #~ "  -v, --verbose          väljasta infot iga töödeldava faili kohta\n"
1215
1216 #~ msgid ""
1217 #~ "The following options modify how a hierarchy is traversed when the -R\n"
1218 #~ "option is also specified.  If more than one is specified, only the final\n"
1219 #~ "one takes effect.\n"
1220 #~ "\n"
1221 #~ "  -H                     if a command line argument is a symbolic link\n"
1222 #~ "                         to a directory, traverse it\n"
1223 #~ "  -L                     traverse every symbolic link to a directory\n"
1224 #~ "                         encountered\n"
1225 #~ "  -P                     do not traverse any symbolic links (default)\n"
1226 #~ "\n"
1227 #~ msgstr ""
1228 #~ "Järgnevad võtmed muudavad hierarhia läbimist juhul, kui on kasutatus "
1229 #~ "võtit -R.\n"
1230 #~ "Kui kasutatakse enam, kui üht võtit, kehtib viimane.\n"
1231 #~ "\n"
1232 #~ "  -H                     kui argument on nimeviide kataloogile, lahenda "
1233 #~ "see\n"
1234 #~ "  -L                     lahenda kõik ette tulevad nimiviidad "
1235 #~ "kataloogidele\n"
1236 #~ "  -P                     ära lahenda nimeviiteid (vaikimisi)\n"
1237 #~ "\n"
1238
1239 #~ msgid "-R --dereference requires either -H or -L"
1240 #~ msgstr "-R --dereference nõuab kas -H või -L"
1241
1242 #~ msgid "-R -h requires -P"
1243 #~ msgstr "-R -h nõuab -P"
1244
1245 #~ msgid "missing operand after %s"
1246 #~ msgstr "%s järel puudub operand"
1247
1248 #, fuzzy
1249 #~ msgid "invalid context: %s"
1250 #~ msgstr "vigane mood: %s"
1251
1252 #~ msgid "failed to get attributes of %s"
1253 #~ msgstr "%s atribuutide lugemine ebaõnnestus"
1254
1255 #, fuzzy
1256 #~ msgid "invalid group: %s"
1257 #~ msgstr "vigane grupp %s"
1258
1259 #~ msgid ""
1260 #~ "Usage: %s [OPTION]... GROUP FILE...\n"
1261 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1262 #~ msgstr ""
1263 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... GRUPP FAIL\n"
1264 #~ "       või: %s [VÕTI]... --reference=VFAIL FAIL...\n"
1265
1266 #~ msgid ""
1267 #~ "Change the group of each FILE to GROUP.\n"
1268 #~ "With --reference, change the group of each FILE to that of RFILE.\n"
1269 #~ "\n"
1270 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1271 #~ "made\n"
1272 #~ "      --dereference      affect the referent of each symbolic link (this "
1273 #~ "is\n"
1274 #~ "                         the default), rather than the symbolic link "
1275 #~ "itself\n"
1276 #~ msgstr ""
1277 #~ "Muuda iga antud FAILi grupikuuluvust.\n"
1278 #~ "Võtmega --reference seatakse iga antud faili grupp viidatud faili järgi.\n"
1279 #~ "\n"
1280 #~ "  -c, --changes          teavita ainult muutustest\n"
1281 #~ "      --dereference      muuda nimeviite poolt viidatatvat, mitte viidet\n"
1282 #~ "                         (seda tehakse vaikimisi)\n"
1283
1284 #~ msgid ""
1285 #~ "  -h, --no-dereference   affect each symbolic link instead of any "
1286 #~ "referenced\n"
1287 #~ "                         file (useful only on systems that can change "
1288 #~ "the\n"
1289 #~ "                         ownership of a symlink)\n"
1290 #~ msgstr ""
1291 #~ "  -h, --no-dereference   muuda viidatava asemel nimeviidet\n"
1292 #~ "                         (kasutatav süsteemides, kus saab muuta "
1293 #~ "nimeviite\n"
1294 #~ "                         omanikku)\n"
1295
1296 #~ msgid ""
1297 #~ "      --no-preserve-root  do not treat `/' specially (the default)\n"
1298 #~ "      --preserve-root    fail to operate recursively on `/'\n"
1299 #~ msgstr ""
1300 #~ "      --no-preserve-root  ära käsitle `/' eriliselt (vaikimisi)\n"
1301 #~ "      --preserve-root     ära töötle `/' rekursiivselt\n"
1302
1303 #~ msgid ""
1304 #~ "  -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
1305 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's group rather than specifying a\n"
1306 #~ "                         GROUP value\n"
1307 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1308 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1309 #~ "\n"
1310 #~ msgstr ""
1311 #~ "  -f, --silent, --quiet  vaiki enamus veateadetest\n"
1312 #~ "      --reference=VFAIL  kasuta esitatud grupi asemel VFAIL gruppi\n"
1313 #~ "  -R, --recursive        töötle faile ja katalooge rekursiivselt\n"
1314 #~ "  -v, --verbose          väljasta infot iga töödeldava faili kohta\n"
1315
1316 #~ msgid ""
1317 #~ "\n"
1318 #~ "Examples:\n"
1319 #~ "  %s staff /u      Change the group of /u to \"staff\".\n"
1320 #~ "  %s -hR staff /u  Change the group of /u and subfiles to \"staff\".\n"
1321 #~ msgstr ""
1322 #~ "\n"
1323 #~ "Näited:\n"
1324 #~ "  %s staff /u      Sea /u grupi \"staff\" omaks.\n"
1325 #~ "  %s -hR staff /u  Sea /u ja selle sisu grupi \"staff\" omaks.\n"
1326
1327 #~ msgid "getting new attributes of %s"
1328 #~ msgstr "loen %s uusi atribuute"
1329
1330 #~ msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
1331 #~ msgstr "nii nimeviide %s kui ka viidatav fail jäeti muutmata\n"
1332
1333 #~ msgid "mode of %s changed to %04lo (%s)\n"
1334 #~ msgstr "%s õigused on nüüd %04lo (%s)\n"
1335
1336 #~ msgid "failed to change mode of %s to %04lo (%s)\n"
1337 #~ msgstr "ei õnnestu %s õiguste muutmine olekusse %04lo (%s)\n"
1338
1339 #~ msgid "mode of %s retained as %04lo (%s)\n"
1340 #~ msgstr "%s õigused jäeti %04lo (%s)\n"
1341
1342 #, fuzzy
1343 #~ msgid "cannot operate on dangling symlink %s"
1344 #~ msgstr "ei õnnestu luua nimeviidet %s"
1345
1346 #~ msgid "changing permissions of %s"
1347 #~ msgstr "muudan %s õigusi"
1348
1349 #~ msgid "%s: new permissions are %s, not %s"
1350 #~ msgstr "%s: uued õigused on %s, mitte %s"
1351
1352 #~ msgid ""
1353 #~ "Usage: %s [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...\n"
1354 #~ "  or:  %s [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...\n"
1355 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1356 #~ msgstr ""
1357 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... MOOD[,MOOD]... FAIL\n"
1358 #~ "       või: %s [VÕTI]... KAHEKSAND-MOOD FAIL...\n"
1359 #~ "       või: %s [VÕTI]... --reference=VFAIL FAIL...\n"
1360
1361 #~ msgid ""
1362 #~ "Change the mode of each FILE to MODE.\n"
1363 #~ "\n"
1364 #~ "  -c, --changes           like verbose but report only when a change is "
1365 #~ "made\n"
1366 #~ msgstr ""
1367 #~ "Sea iga FAILI moodiks MOOD.\n"
1368 #~ "\n"
1369 #~ "  -c, --changes           nagu verbaalselt, aga teata ainult "
1370 #~ "muudatustest\n"
1371
1372 #~ msgid ""
1373 #~ "      --no-preserve-root  do not treat `/' specially (the default)\n"
1374 #~ "      --preserve-root     fail to operate recursively on `/'\n"
1375 #~ msgstr ""
1376 #~ "      --no-preserve-root  ära käsitle `/' eriliselt (vaikimisi)\n"
1377 #~ "      --preserve-root     ära töötle `/' rekursiivselt\n"
1378
1379 #~ msgid ""
1380 #~ "  -f, --silent, --quiet   suppress most error messages\n"
1381 #~ "  -v, --verbose           output a diagnostic for every file processed\n"
1382 #~ "      --reference=RFILE   use RFILE's mode instead of MODE values\n"
1383 #~ "  -R, --recursive         change files and directories recursively\n"
1384 #~ msgstr ""
1385 #~ "  -f, --silent, --quiet   vaiki enamus vigadest\n"
1386 #~ "  -v, --verbose           väljasta infot iga töödeldava faili kohta\n"
1387 #~ "      --reference=VFAIL   kasuta esitatud õiguste asemel VFAIL õiguseid\n"
1388 #~ "  -R, --recursive         töötle faile ja katalooge rekursiivselt\n"
1389
1390 #~ msgid ""
1391 #~ "\n"
1392 #~ "Each MODE is of the form `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+'.\n"
1393 #~ msgstr ""
1394 #~ "\n"
1395 #~ "Iga MOOD on kujul `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+'.\n"
1396
1397 #~ msgid "cannot combine mode and --reference options"
1398 #~ msgstr "moodi ja --reference võtmeid ei saa kombineerida"
1399
1400 #~ msgid "invalid mode: %s"
1401 #~ msgstr "vigane mood: %s"
1402
1403 #~ msgid "changed ownership of %s to %s\n"
1404 #~ msgstr "muutsin %s omanikuks %s\n"
1405
1406 #~ msgid "changed group of %s to %s\n"
1407 #~ msgstr "muutsin %s omanikgrupiks %s\n"
1408
1409 #~ msgid "no change to ownership of %s\n"
1410 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s omanikku\n"
1411
1412 #~ msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
1413 #~ msgstr "ei õnnestu seada %s omanikuks %s\n"
1414
1415 #~ msgid "failed to change group of %s to %s\n"
1416 #~ msgstr "%s grupi muutmine grupiks %s ebaõnnestus\n"
1417
1418 #~ msgid "failed to change ownership of %s\n"
1419 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s omanikku\n"
1420
1421 #~ msgid "ownership of %s retained as %s\n"
1422 #~ msgstr "%s omanik säilitati kui %s\n"
1423
1424 #~ msgid "group of %s retained as %s\n"
1425 #~ msgstr "%s grupp säilitati kui %s\n"
1426
1427 #~ msgid "ownership of %s retained\n"
1428 #~ msgstr "%s omanik säilitati\n"
1429
1430 #~ msgid "cannot dereference %s"
1431 #~ msgstr "%s ei saa lahendada"
1432
1433 #~ msgid "changing ownership of %s"
1434 #~ msgstr "muudan %s omanikku"
1435
1436 #~ msgid "changing group of %s"
1437 #~ msgstr "muudan %s gruppi"
1438
1439 #~ msgid ""
1440 #~ "Usage: %s [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...\n"
1441 #~ "  or:  %s [OPTION]... --reference=RFILE FILE...\n"
1442 #~ msgstr ""
1443 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [OMANIK][:[GRUPP]] FAIL...\n"
1444 #~ "       või: %s [VÕTI]... --reference=VFAIL FAIL...\n"
1445
1446 #~ msgid ""
1447 #~ "Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.\n"
1448 #~ "With --reference, change the owner and group of each FILE to those of "
1449 #~ "RFILE.\n"
1450 #~ "\n"
1451 #~ "  -c, --changes          like verbose but report only when a change is "
1452 #~ "made\n"
1453 #~ "      --dereference      affect the referent of each symbolic link (this "
1454 #~ "is\n"
1455 #~ "                         the default), rather than the symbolic link "
1456 #~ "itself\n"
1457 #~ msgstr ""
1458 #~ "Muuda iga antud faili omanikku ja/või gruppi.\n"
1459 #~ "Võtmega --reference seatakse iga antud faili omanik \n"
1460 #~ "ja grupp viidatud faili järgi.\n"
1461 #~ "\n"
1462 #~ "  -c, --changes          teavita ainult muutustest\n"
1463 #~ "      --dereference      muuda nimeviite poolt viidatatvat, mitte viidet\n"
1464 #~ "                         (seda tehakse vaikimisi)\n"
1465
1466 #~ msgid ""
1467 #~ "      --from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP\n"
1468 #~ "                         change the owner and/or group of each file only "
1469 #~ "if\n"
1470 #~ "                         its current owner and/or group match those "
1471 #~ "specified\n"
1472 #~ "                         here.  Either may be omitted, in which case a "
1473 #~ "match\n"
1474 #~ "                         is not required for the omitted attribute.\n"
1475 #~ msgstr ""
1476 #~ "      --from=PRAEGUNE_OMANIK:PRAEGUNE_GRUPP\n"
1477 #~ "                         muuda iga antuf faili omanikku ja/või gruppi "
1478 #~ "ainult\n"
1479 #~ "                         juhul, kui kehtiv omanik ja/või grupp on samad\n"
1480 #~ "                         siin esitatutega. Emb-kumb võib olla ära "
1481 #~ "jäetud,\n"
1482 #~ "                         sellisel juhul ei nõuta puuduva attribuudi "
1483 #~ "sobivust.\n"
1484
1485 #~ msgid ""
1486 #~ "  -f, --silent, --quiet  suppress most error messages\n"
1487 #~ "      --reference=RFILE  use RFILE's owner and group rather than\n"
1488 #~ "                         specifying OWNER:GROUP values\n"
1489 #~ "  -R, --recursive        operate on files and directories recursively\n"
1490 #~ "  -v, --verbose          output a diagnostic for every file processed\n"
1491 #~ "\n"
1492 #~ msgstr ""
1493 #~ "  -f, --silent, --quiet  vaiki enamus veateadetest\n"
1494 #~ "      --reference=VFAIL  kasuta esitatud OMANIK:GRUPP asemel VFAIL\n"
1495 #~ "                         omanikku ja gruppi\n"
1496 #~ "  -R, --recursive        töötle faile ja katalooge rekursiivselt\n"
1497 #~ "  -v, --verbose          väljasta infot iga töödeldava faili kohta\n"
1498
1499 #~ msgid ""
1500 #~ "\n"
1501 #~ "Owner is unchanged if missing.  Group is unchanged if missing, but "
1502 #~ "changed\n"
1503 #~ "to login group if implied by a `:' following a symbolic OWNER.\n"
1504 #~ "OWNER and GROUP may be numeric as well as symbolic.\n"
1505 #~ msgstr ""
1506 #~ "\n"
1507 #~ "Omanikku ei muudeta, kui ei ole määratud. Gruppi ei muudeta, kui ei ole\n"
1508 #~ "määratud, kui muudetakse primaarseks grupiks, kui kasutatakse sümbolit "
1509 #~ "`:'.\n"
1510 #~ "Omanik ja grupp võivad olla antud nii numbrina kui ka nimena.\n"
1511
1512 #~ msgid ""
1513 #~ "\n"
1514 #~ "Examples:\n"
1515 #~ "  %s root /u        Change the owner of /u to \"root\".\n"
1516 #~ "  %s root:staff /u  Likewise, but also change its group to \"staff\".\n"
1517 #~ "  %s -hR root /u    Change the owner of /u and subfiles to \"root\".\n"
1518 #~ msgstr ""
1519 #~ "\n"
1520 #~ "Näited:\n"
1521 #~ "  %s root /u        Sea /u omanikuks \"root\".\n"
1522 #~ "  %s root:staff /u  Sama, kui eelmine aga sea ka grupp.\n"
1523 #~ "  %s -hR root /u    Sea /u ja selle sisu omanikuks \"root\".\n"
1524
1525 #~ msgid ""
1526 #~ "Usage: %s NEWROOT [COMMAND...]\n"
1527 #~ "  or:  %s OPTION\n"
1528 #~ msgstr ""
1529 #~ "Kasutamine: %s UUSJUUR [KÄSK...]\n"
1530 #~ "       või:  %s VÕTI\n"
1531
1532 #~ msgid ""
1533 #~ "Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.\n"
1534 #~ "\n"
1535 #~ msgstr ""
1536 #~ "Käivita KÄSK kasutades juurkataloogina kataloogi UUSJUUR.\n"
1537 #~ "\n"
1538
1539 #~ msgid ""
1540 #~ "\n"
1541 #~ "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
1542 #~ msgstr ""
1543 #~ "\n"
1544 #~ "Kui käsklust ei antud, käivita ``${SHELL} -i'' (vaikimisi: /bin/sh).\n"
1545
1546 #~ msgid "cannot change root directory to %s"
1547 #~ msgstr "%s ei õnnestu juurkataloogiks seada"
1548
1549 #~ msgid "cannot chdir to root directory"
1550 #~ msgstr "ei saa minna juurkataloogi"
1551
1552 #~ msgid "cannot run command %s"
1553 #~ msgstr "käsklust %s ei saa käivitada"
1554
1555 #~ msgid "%s: file too long"
1556 #~ msgstr "%s: fail on liiga suur"
1557
1558 #~ msgid ""
1559 #~ "Usage: %s [FILE]...\n"
1560 #~ "  or:  %s [OPTION]\n"
1561 #~ msgstr ""
1562 #~ "Kasutamine: %s [FAIL]...\n"
1563 #~ "       või: %s [VÕTI]\n"
1564
1565 #~ msgid ""
1566 #~ "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n"
1567 #~ "\n"
1568 #~ msgstr ""
1569 #~ "Väljasta iga FAILI kohta CRC kontrollsumma ja baitide arv.\n"
1570 #~ "\n"
1571
1572 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
1573 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... FAIL1 FAIL2\n"
1574
1575 #~ msgid "Compare sorted files FILE1 and FILE2 line by line.\n"
1576 #~ msgstr "Võrdle järjestatud faile FAIL1 ja FAIL2 rida haaval.\n"
1577
1578 #~ msgid ""
1579 #~ "\n"
1580 #~ "With no options, produce three-column output.  Column one contains\n"
1581 #~ "lines unique to FILE1, column two contains lines unique to FILE2,\n"
1582 #~ "and column three contains lines common to both files.\n"
1583 #~ msgstr ""
1584 #~ "\n"
1585 #~ "Võtmeteta väljastatakse kolm veergu. Esimeses veerus on faili FAIL1\n"
1586 #~ "unikaalsed read, teises veerus on faili FAIL2 unikaalsed read ja\n"
1587 #~ "kolmandas veerus on nende kahe faili ühised read.\n"
1588
1589 #~ msgid ""
1590 #~ "\n"
1591 #~ "  -1              suppress lines unique to FILE1\n"
1592 #~ "  -2              suppress lines unique to FILE2\n"
1593 #~ "  -3              suppress lines that appear in both files\n"
1594 #~ msgstr ""
1595 #~ "\n"
1596 #~ "  -1              jäta vahele read, mis on ainult failis FAIL1\n"
1597 #~ "  -2              jäta vahele read, mis on ainult failis FAIL2\n"
1598 #~ "  -3              jäta vahele read, mis on mõlemas failis\n"
1599
1600 #, fuzzy
1601 #~ msgid "clearing permissions for %s"
1602 #~ msgstr "sean %s õigusi"
1603
1604 #~ msgid "failed to preserve ownership for %s"
1605 #~ msgstr "%s omanikku ei õnnestu säilitada"
1606
1607 #~ msgid "failed to lookup file %s"
1608 #~ msgstr "ei õnnestu leida faili %s"
1609
1610 #~ msgid "failed to preserve authorship for %s"
1611 #~ msgstr "%s autorit ei õnnestu säilitada"
1612
1613 #~ msgid "cannot open %s for reading"
1614 #~ msgstr "ei õnnestu avada %s lugemiseks"
1615
1616 #~ msgid "skipping file %s, as it was replaced while being copied"
1617 #~ msgstr "jätan %s vahele, kuna see asendati kopeerimise ajal"
1618
1619 #, fuzzy
1620 #~ msgid "failed to get file system create context"
1621 #~ msgstr "stderr koopiale ei õnnestu seada omadust 'close on exec'"
1622
1623 #, fuzzy
1624 #~ msgid "failed to set the security context of %s to %s"
1625 #~ msgstr "%s grupi muutmine grupiks %s ebaõnnestus\n"
1626
1627 #~ msgid "cannot remove %s"
1628 #~ msgstr "%s ei saa kustutada"
1629
1630 #~ msgid "removed %s\n"
1631 #~ msgstr "%s eemaldatud\n"
1632
1633 #~ msgid "cannot create regular file %s"
1634 #~ msgstr "ei õnnestu luua tavalist faili %s"
1635
1636 #~ msgid "cannot lseek %s"
1637 #~ msgstr "lseek %s ei õnnestu"
1638
1639 #~ msgid "writing %s"
1640 #~ msgstr "kirjutan %s"
1641
1642 #~ msgid "preserving times for %s"
1643 #~ msgstr "jätan %s ajad muutmata"
1644
1645 #~ msgid "closing %s"
1646 #~ msgstr "sulgen %s"
1647
1648 #, fuzzy
1649 #~ msgid "%s: try to overwrite %s, overriding mode %04lo (%s)? "
1650 #~ msgstr "%s: kirjutan %s üle, kirjutan üle ka õigused %04lo? "
1651
1652 #~ msgid "%s: overwrite %s? "
1653 #~ msgstr "%s: kirjutan %s üle? "
1654
1655 #~ msgid " (backup: %s)"
1656 #~ msgstr " (varukoopia: %s)"
1657
1658 #~ msgid "omitting directory %s"
1659 #~ msgstr "jätan kataloogi %s vahele"
1660
1661 #~ msgid "warning: source file %s specified more than once"
1662 #~ msgstr "hoiatus: lähtefail %s on esitatur enam kui korra"
1663
1664 #~ msgid "%s and %s are the same file"
1665 #~ msgstr "%s ja %s on üks ja sama fail"
1666
1667 #~ msgid "cannot overwrite non-directory %s with directory %s"
1668 #~ msgstr "ei saa üle kirjutada mitte-katataloogi %s kataloogiga %s"
1669
1670 #~ msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
1671 #~ msgstr "ei kirjuta üle just loodud faili %s failiga %s"
1672
1673 #~ msgid "cannot overwrite directory %s with non-directory"
1674 #~ msgstr "kataloogi %s ei saa üle kirjutada mitte kataloogiga"
1675
1676 #~ msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
1677 #~ msgstr "kataloogi ei saa tõsta mitte-kataloogi: %s -> %s"
1678
1679 #~ msgid "backing up %s would destroy source;  %s not moved"
1680 #~ msgstr "%s varundamine hävitaks allika; %s ei teisaldatud"
1681
1682 #~ msgid "backing up %s would destroy source;  %s not copied"
1683 #~ msgstr "%s varundamine hävitaks allika; %s ei kopeeritud"
1684
1685 #~ msgid "cannot backup %s"
1686 #~ msgstr "ei õnnestu luua %s varukoopiat"
1687
1688 #, fuzzy
1689 #~ msgid "will not copy %s through just-created symlink %s"
1690 #~ msgstr "ei kirjuta üle just loodud faili %s failiga %s"
1691
1692 #~ msgid "cannot copy a directory, %s, into itself, %s"
1693 #~ msgstr "kataloogi %s ei saa iseendasse, %s, kopeerida"
1694
1695 #~ msgid "will not create hard link %s to directory %s"
1696 #~ msgstr "ei loo viidet %s kataloogile %s"
1697
1698 #~ msgid "cannot create hard link %s to %s"
1699 #~ msgstr "ei õnnestu luua viidet %s -> %s"
1700
1701 #~ msgid "cannot move %s to a subdirectory of itself, %s"
1702 #~ msgstr "%s ei saa tõsta iseenda alamkataloogi %s"
1703
1704 #~ msgid "cannot move %s to %s"
1705 #~ msgstr "ei õnnestu tõsta %s -> %s"
1706
1707 #~ msgid "inter-device move failed: %s to %s; unable to remove target"
1708 #~ msgstr ""
1709 #~ "seadmete-vaheline teisaldamine ebaõnnestus: %s -> %s; allikat ei saa "
1710 #~ "kustutada"
1711
1712 #, fuzzy
1713 #~ msgid "failed to set default file creation context to %s"
1714 #~ msgstr "%s atribuutide lugemine ebaõnnestus"
1715
1716 #~ msgid "cannot copy cyclic symbolic link %s"
1717 #~ msgstr "tsüklilist nimeviita %s ei õnnestu kopeerida"
1718
1719 #~ msgid "%s: can make relative symbolic links only in current directory"
1720 #~ msgstr "%s: suhtelisi nimeviiteid saab luua ainult jooksvas kataloogis"
1721
1722 #~ msgid "cannot create symbolic link %s to %s"
1723 #~ msgstr "ei õnnestu luua nimeviidet %s -> %s"
1724
1725 #~ msgid "cannot create link %s"
1726 #~ msgstr "ei õnnestu luua viidet %s"
1727
1728 #~ msgid "cannot create fifo %s"
1729 #~ msgstr "ei õnnestu luua fifot %s"
1730
1731 #~ msgid "cannot create special file %s"
1732 #~ msgstr "ei õnnestu luua seadmefaili %s"
1733
1734 #~ msgid "cannot read symbolic link %s"
1735 #~ msgstr "ei õnnestu lugeda nimeviidet %s"
1736
1737 #~ msgid "cannot create symbolic link %s"
1738 #~ msgstr "ei õnnestu luua nimeviidet %s"
1739
1740 #~ msgid "%s has unknown file type"
1741 #~ msgstr "%s on tundmatut tüüpi fail"
1742
1743 #~ msgid "cannot un-backup %s"
1744 #~ msgstr "%s ei saa taastada"
1745
1746 #~ msgid "%s -> %s (unbackup)\n"
1747 #~ msgstr "%s -> %s (taastamine)\n"
1748
1749 #~ msgid ""
1750 #~ "Usage: %s [OPTION]... [-T] SOURCE DEST\n"
1751 #~ "  or:  %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
1752 #~ "  or:  %s [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...\n"
1753 #~ msgstr ""
1754 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [-T] ALG SIHT\n"
1755 #~ "       või: %s [VÕTI]... ALG... KATALOOG\n"
1756 #~ "       või: %s [VÕTI]... -t KATALOOG ALG...\n"
1757
1758 #~ msgid ""
1759 #~ "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
1760 #~ "\n"
1761 #~ msgstr ""
1762 #~ "Kopeeri allikas sihtpunkti või kataloogi või mitu allikat kataloogi.\n"
1763 #~ "\n"
1764
1765 #~ msgid ""
1766 #~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1767 #~ msgstr ""
1768 #~ "Kohustuslikud argumendid pikkadele võtmetele on kohustuslikud ka "
1769 #~ "lühikestele.\n"
1770
1771 #, fuzzy
1772 #~ msgid ""
1773 #~ "  -a, --archive                same as -dpR\n"
1774 #~ "      --backup[=CONTROL]       make a backup of each existing destination "
1775 #~ "file\n"
1776 #~ "  -b                           like --backup but does not accept an "
1777 #~ "argument\n"
1778 #~ "      --copy-contents          copy contents of special files when "
1779 #~ "recursive\n"
1780 #~ "  -d                           same as --no-dereference --preserve=links\n"
1781 #~ msgstr ""
1782 #~ "  -a, --archive                sama kui -dpR\n"
1783 #~ "      --backup[=KONTROLL]      loo igast olemasolevast sihtfailist "
1784 #~ "varukoopia\n"
1785 #~ "  -b                           nagu --backup aga ei kasuta argumenti\n"
1786 #~ "      --copy-contents          rekursiivses moodis kopeeri spets failide "
1787 #~ "sisu\n"
1788 #~ "  -d                           sama kui --no-dereference --preserve=link\n"
1789
1790 #, fuzzy
1791 #~ msgid ""
1792 #~ "  -f, --force                  if an existing destination file cannot be\n"
1793 #~ "                                 opened, remove it and try again\n"
1794 #~ "  -i, --interactive            prompt before overwrite\n"
1795 #~ "  -H                           follow command-line symbolic links in "
1796 #~ "SOURCE\n"
1797 #~ msgstr ""
1798 #~ "  -f, --force                  kui olemasolevat sihtfaili ei saa avada,\n"
1799 #~ "                               eemalda see ja proovi uuesti\n"
1800 #~ "  -i, --interactive            küsi enne ülekirjutamist\n"
1801 #~ "  -H                           järgi käsureal antud nimeviiteid\n"
1802
1803 #, fuzzy
1804 #~ msgid ""
1805 #~ "  -l, --link                   link files instead of copying\n"
1806 #~ "  -L, --dereference            always follow symbolic links in SOURCE\n"
1807 #~ msgstr ""
1808 #~ "  -l, --link                   kopeerimise asemel loo viited\n"
1809 #~ "  -L, --dereference            järgi alati nimeviited\n"
1810
1811 #, fuzzy
1812 #~ msgid ""
1813 #~ "  -P, --no-dereference         never follow symbolic links in SOURCE\n"
1814 #~ msgstr "  -P, --no-dereference         nimeviiteid ei järgi kunagi\n"
1815
1816 #, fuzzy
1817 #~ msgid ""
1818 #~ "  -p                           same as --preserve=mode,ownership,"
1819 #~ "timestamps\n"
1820 #~ "      --preserve[=ATTR_LIST]   preserve the specified attributes "
1821 #~ "(default:\n"
1822 #~ "                                 mode,ownership,timestamps), if possible\n"
1823 #~ "                                 additional attributes: context, links, "
1824 #~ "all\n"
1825 #~ msgstr ""
1826 #~ "  -p                           sama kui --preserve=mode,ownership,"
1827 #~ "timestamps\n"
1828 #~ "      --preserve[=ATR_LOEND]   säilita, kui võimalik, antud atribuudid\n"
1829 #~ "                               (vaikimisi: mode,ownership,timestamps)\n"
1830 #~ "                               täiendavad atribuudid: links, all\n"
1831
1832 #~ msgid ""
1833 #~ "      --no-preserve=ATTR_LIST  don't preserve the specified attributes\n"
1834 #~ "      --parents                use full source file name under DIRECTORY\n"
1835 #~ msgstr ""
1836 #~ "      --no-preserve=ATR_LOEND  ära säilita antud atribuute\n"
1837 #~ "      --parents                lisa allika tee kataloogi ette\n"
1838
1839 #~ msgid ""
1840 #~ "  -R, -r, --recursive          copy directories recursively\n"
1841 #~ "      --remove-destination     remove each existing destination file "
1842 #~ "before\n"
1843 #~ "                                 attempting to open it (contrast with --"
1844 #~ "force)\n"
1845 #~ msgstr ""
1846 #~ "  -R, -r, --recursive          kopeeri kataloogid rekursiivselt\n"
1847 #~ "      --remove-destination     eemalda iga sihtfail enne selle avamist\n"
1848 #~ "                               (vastupidiselt võtmele --force)\n"
1849
1850 #~ msgid ""
1851 #~ "      --sparse=WHEN            control creation of sparse files\n"
1852 #~ "      --strip-trailing-slashes  remove any trailing slashes from each "
1853 #~ "SOURCE\n"
1854 #~ "                                 argument\n"
1855 #~ msgstr ""
1856 #~ "      --sparse=MILLAL          aukudega failide loomise tingimused\n"
1857 #~ "      --strip-trailing-slashes eemalda igalt käsureal antud nimelt\n"
1858 #~ "                                 lõpus olevad kaldkriipsud\n"
1859
1860 #~ msgid ""
1861 #~ "  -s, --symbolic-link          make symbolic links instead of copying\n"
1862 #~ "  -S, --suffix=SUFFIX          override the usual backup suffix\n"
1863 #~ "  -t, --target-directory=DIRECTORY  copy all SOURCE arguments into "
1864 #~ "DIRECTORY\n"
1865 #~ "  -T, --no-target-directory    treat DEST as a normal file\n"
1866 #~ msgstr ""
1867 #~ "  -s, --symbolic-link          loo kopeerimise asemel nimeviited\n"
1868 #~ "  -S, --suffix=SUFIKS          määra varukoopia järelliide\n"
1869 #~ "  -t, --target-directory=KATALOOG  tõsta kõik antud allikad kataloogi\n"
1870 #~ "  -T, --no-target-directory    käsitle sihti failina\n"
1871
1872 #~ msgid ""
1873 #~ "  -u, --update                 copy only when the SOURCE file is newer\n"
1874 #~ "                                 than the destination file or when the\n"
1875 #~ "                                 destination file is missing\n"
1876 #~ "  -v, --verbose                explain what is being done\n"
1877 #~ "  -x, --one-file-system        stay on this file system\n"
1878 #~ msgstr ""
1879 #~ "  -u, --update                 kopeeri ainult, kui allikas on uuem, kui\n"
1880 #~ "                               sihtfail või kui sihtfail puudub\n"
1881 #~ "  -v, --verbose                selgita, mis toimub\n"
1882 #~ "  -x, --one-file-system        püsi selles failisüsteemis\n"
1883
1884 #~ msgid ""
1885 #~ "\n"
1886 #~ "By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and "
1887 #~ "the\n"
1888 #~ "corresponding DEST file is made sparse as well.  That is the behavior\n"
1889 #~ "selected by --sparse=auto.  Specify --sparse=always to create a sparse "
1890 #~ "DEST\n"
1891 #~ "file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero "
1892 #~ "bytes.\n"
1893 #~ "Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.\n"
1894 #~ "\n"
1895 #~ msgstr ""
1896 #~ "\n"
1897 #~ "Vaikimisi üritatakse tuvastada aukudega faile robustse heuristilise\n"
1898 #~ "meetodiga ning vastav sihtfail luuakse samuti aukudega. Sellise "
1899 #~ "käitumise\n"
1900 #~ "määrab võti --sparse=auto. Kasutage --sparse=always, et luua aukudega\n"
1901 #~ "sihtfail alati, kui lähefail sisaldab piisavalt pika järjendi null "
1902 #~ "baite.\n"
1903 #~ "--sparse=never blokeerib aukudega failide loomise.\n"
1904 #~ "\n"
1905
1906 #~ msgid ""
1907 #~ "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or "
1908 #~ "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
1909 #~ "The version control method may be selected via the --backup option or "
1910 #~ "through\n"
1911 #~ "the VERSION_CONTROL environment variable.  Here are the values:\n"
1912 #~ "\n"
1913 #~ msgstr ""
1914 #~ "Varukoopia sufiks on `~', kui seda ei ole muudetud võtmega --suffix või\n"
1915 #~ "keskkonnamuutujaga SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versioonikontrolli meetodit "
1916 #~ "saab\n"
1917 #~ "valida võtmega --backup või keskonnamuutujaga VERSION_CONTROL. "
1918 #~ "Võimalikud\n"
1919 #~ "väärtused on järgnevad:\n"
1920 #~ "\n"
1921
1922 #~ msgid ""
1923 #~ "  none, off       never make backups (even if --backup is given)\n"
1924 #~ "  numbered, t     make numbered backups\n"
1925 #~ "  existing, nil   numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
1926 #~ "  simple, never   always make simple backups\n"
1927 #~ msgstr ""
1928 #~ "  none, off       varukoopiaid ei looda (isegi kui kasutati võtit --"
1929 #~ "backup)\n"
1930 #~ "  numbered, t     loo nummerdatud varukoopiad\n"
1931 #~ "  existing, nil   nummerdatud, kui neid on, muidu lihtne\n"
1932 #~ "  simple, never   loo alati lihtsaid varukoopiaid\n"
1933
1934 #~ msgid ""
1935 #~ "\n"
1936 #~ "As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup\n"
1937 #~ "options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing,\n"
1938 #~ "regular file.\n"
1939 #~ msgstr ""
1940 #~ "\n"
1941 #~ "Erijuhuna loob cp varukoopia ka kopeeritavast, kui on kasutatud võtmeid\n"
1942 #~ "force ja backup ning ALLIKAS ja SIHT on sama nimi olemasoleval tavalisel\n"
1943 #~ "failil.\n"
1944
1945 #~ msgid "failed to preserve times for %s"
1946 #~ msgstr "%s aegu ei õnnestu säilitada"
1947
1948 #~ msgid "failed to preserve permissions for %s"
1949 #~ msgstr "%s õigusi ei õnnestu säilitada"
1950
1951 #~ msgid "cannot make directory %s"
1952 #~ msgstr "kataloogi %s ei õnnestu luua"
1953
1954 #~ msgid "%s exists but is not a directory"
1955 #~ msgstr "`%s' on olemas, aga ei ole kataloog"
1956
1957 #~ msgid "accessing %s"
1958 #~ msgstr "kasutan %s"
1959
1960 #~ msgid "missing file operand"
1961 #~ msgstr "argumentides puudub failinimi"
1962
1963 #~ msgid "missing destination file operand after %s"
1964 #~ msgstr "%s järel puudub sihtfail"
1965
1966 #~ msgid ""
1967 #~ "Cannot combine --target-directory (-t) and --no-target-directory (-T)"
1968 #~ msgstr ""
1969 #~ "--target-directory (-t) ja --no-target-directory (-T) ei saa koos kasutada"
1970
1971 #~ msgid "target %s is not a directory"
1972 #~ msgstr "antud siht, %s, ei ole kataloog"
1973
1974 #~ msgid "with --parents, the destination must be a directory"
1975 #~ msgstr "võtme --parents kasutamisel peab sihtkoht olema kataloog"
1976
1977 #~ msgid "the --reply option is deprecated; use -i or -f instead"
1978 #~ msgstr "võti --reply on aegunud; kasutage selle asemel -i või -f"
1979
1980 #~ msgid "multiple target directories specified"
1981 #~ msgstr "määrati mitu sihtkataloogi"
1982
1983 #~ msgid "cannot make both hard and symbolic links"
1984 #~ msgstr "ei õnnestu luua ei tavalist ega nimeviita"
1985
1986 #~ msgid "backup type"
1987 #~ msgstr "varukoopia tüüp"
1988
1989 #~ msgid "input disappeared"
1990 #~ msgstr "sisend kadus"
1991
1992 #~ msgid "%s: line number out of range"
1993 #~ msgstr "%s: rea number on piirkonnast väljas"
1994
1995 #~ msgid "%s: %s: line number out of range"
1996 #~ msgstr "%s: %s: rea number on piirkonnast väljas"
1997
1998 #~ msgid " on repetition %s\n"
1999 #~ msgstr " %s kordamisel\n"
2000
2001 #~ msgid "%s: %s: match not found"
2002 #~ msgstr "%s: %s: sobivat ei leitud"
2003
2004 #~ msgid "error in regular expression search"
2005 #~ msgstr "viga regulaaravaldisega otsingul"
2006
2007 #~ msgid "write error for %s"
2008 #~ msgstr "viga %s kirjutamisel"
2009
2010 #~ msgid "%s: integer expected after delimiter"
2011 #~ msgstr "%s: eraldaja järel oodati täisarvu"
2012
2013 #~ msgid "%s: `}' is required in repeat count"
2014 #~ msgstr "%s: korduste arvuga peab kasutama `}'"
2015
2016 #~ msgid "%s}: integer required between `{' and `}'"
2017 #~ msgstr "%s}: `{' ja `}' vahel peab olema täisarv"
2018
2019 #~ msgid "%s: closing delimiter `%c' missing"
2020 #~ msgstr "%s: puudub sulgev eraldaja `%c'"
2021
2022 #~ msgid "%s: invalid regular expression: %s"
2023 #~ msgstr "%s: vigane regulaaravaldis: %s"
2024
2025 #~ msgid "%s: invalid pattern"
2026 #~ msgstr "%s: vigane muster"
2027
2028 #~ msgid "%s: line number must be greater than zero"
2029 #~ msgstr "%s: rea number peab olema suurem kui null"
2030
2031 #~ msgid "line number %s is smaller than preceding line number, %s"
2032 #~ msgstr "rea number %s on väiksem, kui eelneva rea number, %s"
2033
2034 #~ msgid "warning: line number %s is the same as preceding line number"
2035 #~ msgstr "hoiatus: rea number %s on sama, kui eelneva rea number"
2036
2037 #~ msgid "invalid format width"
2038 #~ msgstr "vigane vormingu laius"
2039
2040 #~ msgid "invalid format precision"
2041 #~ msgstr "vigane vormingu täpsus"
2042
2043 #~ msgid "missing conversion specifier in suffix"
2044 #~ msgstr "sufiksis puudub teisenduse määrang"
2045
2046 #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: %c"
2047 #~ msgstr "vigane teisenduse määraja sufiksis: %c"
2048
2049 #~ msgid "invalid conversion specifier in suffix: \\%.3o"
2050 #~ msgstr "vigane teisenduse määraja sufiksis: \\%.3o"
2051
2052 #~ msgid "too many %% conversion specifications in suffix"
2053 #~ msgstr "sufiksis on liiga palju %% teisenduse määranguid"
2054
2055 #~ msgid "missing %% conversion specification in suffix"
2056 #~ msgstr "sufiksis puudub %% teisenduse määrang"
2057
2058 #~ msgid "%s: invalid number"
2059 #~ msgstr "%s: vigane number"
2060
2061 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE PATTERN...\n"
2062 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... FAIL MUSTER...\n"
2063
2064 #~ msgid ""
2065 #~ "Output pieces of FILE separated by PATTERN(s) to files `xx00', "
2066 #~ "`xx01', ...,\n"
2067 #~ "and output byte counts of each piece to standard output.\n"
2068 #~ "\n"
2069 #~ msgstr ""
2070 #~ "Väljasta MUSTRI põhjal tükeldatud FAILi tükid failidesse `xx01', "
2071 #~ "`xx02', ...\n"
2072 #~ "ja väljasta standardväljundisse iga osa suurus baitides.\n"
2073 #~ "\n"
2074
2075 #, fuzzy
2076 #~ msgid ""
2077 #~ "  -b, --suffix-format=FORMAT  use sprintf FORMAT instead of %02d\n"
2078 #~ "  -f, --prefix=PREFIX        use PREFIX instead of `xx'\n"
2079 #~ "  -k, --keep-files           do not remove output files on errors\n"
2080 #~ msgstr ""
2081 #~ "  -b, --suffix-format=VORMING kasuta %02d asemel sprintf VORMINGUT\n"
2082 #~ "  -f, --prefix=PREFIKS        kasuta `xx' asemel PREFIKS\n"
2083 #~ "  -k, --keep-files            vigade korral jäta väljundfailid "
2084 #~ "kustutamata\n"
2085
2086 #~ msgid ""
2087 #~ "  -n, --digits=DIGITS        use specified number of digits instead of 2\n"
2088 #~ "  -s, --quiet, --silent      do not print counts of output file sizes\n"
2089 #~ "  -z, --elide-empty-files    remove empty output files\n"
2090 #~ msgstr ""
2091 #~ "  -n, --digits=NUMBREID      kasuta 2 asemel antud arvu numbreid\n"
2092 #~ "  -s, --quiet, --silent      ära väljasta väljundfailide mahte\n"
2093 #~ "  -z, --elide-empty-files    kustuta tühjad väljundfailid\n"
2094
2095 #~ msgid ""
2096 #~ "\n"
2097 #~ "Read standard input if FILE is -.  Each PATTERN may be:\n"
2098 #~ msgstr ""
2099 #~ "\n"
2100 #~ "Kui FAIL on -, loe standardsisendit. Iga MUSTER võib olla:\n"
2101
2102 #~ msgid ""
2103 #~ "\n"
2104 #~ "  INTEGER            copy up to but not including specified line number\n"
2105 #~ "  /REGEXP/[OFFSET]   copy up to but not including a matching line\n"
2106 #~ "  %REGEXP%[OFFSET]   skip to, but not including a matching line\n"
2107 #~ "  {INTEGER}          repeat the previous pattern specified number of "
2108 #~ "times\n"
2109 #~ "  {*}                repeat the previous pattern as many times as "
2110 #~ "possible\n"
2111 #~ "\n"
2112 #~ "A line OFFSET is a required `+' or `-' followed by a positive integer.\n"
2113 #~ msgstr ""
2114 #~ "\n"
2115 #~ "  TÄISARV            kopeeri kuni, aga mitte kaasa arvatud, antud "
2116 #~ "reanumbrini\n"
2117 #~ "  /REGAV/[NIHE]      kopeeri kuni, aga mitte kaasa arvatud, sobiva reani\n"
2118 #~ "  %REGAV%[NIHE]      jäta vahele kuni, aga mitte kaasa arvatud, sobiva "
2119 #~ "reani\n"
2120 #~ "  {TÄISARV}          korda eelmist mustrit antud arv kordi\n"
2121 #~ "  {*}                korda eelmist mustrit niipalju kui võimalik\n"
2122 #~ "\n"
2123 #~ "Rea NIHE peab olema kujul `+' või`-', millele järgneb positiivne "
2124 #~ "täisarv.\n"
2125
2126 #, fuzzy
2127 #~ msgid "Usage: %s OPTION... [FILE]...\n"
2128 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [FAIL]...\n"
2129
2130 #~ msgid ""
2131 #~ "Print selected parts of lines from each FILE to standard output.\n"
2132 #~ "\n"
2133 #~ msgstr ""
2134 #~ "Väljasta igast FAIList valitud osad standardväljundisse.\n"
2135 #~ "\n"
2136
2137 #~ msgid ""
2138 #~ "  -b, --bytes=LIST        select only these bytes\n"
2139 #~ "  -c, --characters=LIST   select only these characters\n"
2140 #~ "  -d, --delimiter=DELIM   use DELIM instead of TAB for field delimiter\n"
2141 #~ msgstr ""
2142 #~ "  -b, --bytes=LOEND       väljasta ainult need baidid\n"
2143 #~ "  -c, --characters=LOEND  väljasta ainult need sümbolid\n"
2144 #~ "  -d, --delimiter=ERALD   määra TAB asemel väljade eraldaja\n"
2145
2146 #~ msgid ""
2147 #~ "  -f, --fields=LIST       select only these fields;  also print any line\n"
2148 #~ "                            that contains no delimiter character, unless\n"
2149 #~ "                            the -s option is specified\n"
2150 #~ "  -n                      (ignored)\n"
2151 #~ msgstr ""
2152 #~ "  -f, --fields=LOEND      väljasta ainult need väljad; väljasta samuti\n"
2153 #~ "                            kõik read, mis ei sisalda eraldavat "
2154 #~ "sümbolit,\n"
2155 #~ "                            välja arvatu juhul, kui kasutati võtit -s\n"
2156 #~ "  -n                      (ignoreerin)\n"
2157
2158 #~ msgid ""
2159 #~ "      --complement        complement the set of selected bytes, "
2160 #~ "characters\n"
2161 #~ "                            or fields.\n"
2162 #~ msgstr ""
2163 #~ "      --complement        täienda valitud baitide, sümbolite või väljade "
2164 #~ "hulka.\n"
2165
2166 #~ msgid ""
2167 #~ "  -s, --only-delimited    do not print lines not containing delimiters\n"
2168 #~ "      --output-delimiter=STRING  use STRING as the output delimiter\n"
2169 #~ "                            the default is to use the input delimiter\n"
2170 #~ msgstr ""
2171 #~ "  -s, --only-delimited    ära väljasta eraldajata ridu\n"
2172 #~ "      --output-delimiter=SÕNE  kasuta väljundis eraldajana SÕNE\n"
2173 #~ "                            vaikimisi kasutatakse sisendi eraldajat\n"
2174
2175 #, fuzzy
2176 #~ msgid ""
2177 #~ "Each range is one of:\n"
2178 #~ "\n"
2179 #~ "  N     N'th byte, character or field, counted from 1\n"
2180 #~ "  N-    from N'th byte, character or field, to end of line\n"
2181 #~ "  N-M   from N'th to M'th (included) byte, character or field\n"
2182 #~ "  -M    from first to M'th (included) byte, character or field\n"
2183 #~ "\n"
2184 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
2185 #~ msgstr ""
2186 #~ "\n"
2187 #~ "Kasutage ühte ja ainult ühte võtit järgnevaist -b, -c või -f. Iga LOEND\n"
2188 #~ "koosneb vahemikust või komadega eraldatud vahemikest. Valitud sisend\n"
2189 #~ "kirjutatakse täpselt üks kord lugemise järjekorras.\n"
2190 #~ "Iga vahemik on üks järgnevaist:\n"
2191 #~ "\n"
2192 #~ "  N     N-is bait, sümbol või väli, loendamist alustatakse ühest\n"
2193 #~ "  N-    N-indast baidist, sümbolist või väljast rea lõpuni\n"
2194 #~ "  N-M   alates N kuni M (kaasa arvatud) baiti, sümbolit või välja\n"
2195 #~ "  -M    esimesest kuni M-nda (kaasa arvatud) baidi, sümboli või väljani\n"
2196 #~ "\n"
2197 #~ "Kui FAIL puudub või on -, loeb standardsisendit.\n"
2198
2199 #~ msgid "invalid byte or field list"
2200 #~ msgstr "vigane baitide või väljade loend"
2201
2202 #, fuzzy
2203 #~ msgid "invalid range with no endpoint: -"
2204 #~ msgstr "Vigane vahemiku lõpp"
2205
2206 #, fuzzy
2207 #~ msgid "invalid decreasing range"
2208 #~ msgstr "vigane sisendi vahemik: %s"
2209
2210 #~ msgid "byte offset %s is too large"
2211 #~ msgstr "baidi nihe %s on liiga suur"
2212
2213 #~ msgid "field number %s is too large"
2214 #~ msgstr "välja number %s on liiga suur"
2215
2216 #~ msgid "only one type of list may be specified"
2217 #~ msgstr "lubatud on ainult sama tüüpi loend"
2218
2219 #~ msgid "the delimiter must be a single character"
2220 #~ msgstr "eraldaja peab olema üks sümbol"
2221
2222 #~ msgid "you must specify a list of bytes, characters, or fields"
2223 #~ msgstr "peate määrama baitide, sümbolite või väljade loendi"
2224
2225 #~ msgid "an input delimiter may be specified only when operating on fields"
2226 #~ msgstr ""
2227 #~ "sisendi eraldajat saab määrata ainult juhul kui töötatakse väljadega"
2228
2229 #~ msgid ""
2230 #~ "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
2231 #~ "\tonly when operating on fields"
2232 #~ msgstr ""
2233 #~ "eraldamata ridade blokeerimine omab mõtet ainult\n"
2234 #~ "\tväljadega töötamise puhul"
2235
2236 #~ msgid "missing list of fields"
2237 #~ msgstr "puudub väljade loend"
2238
2239 #~ msgid "missing list of positions"
2240 #~ msgstr "puudub asukohtade loend"
2241
2242 #~ msgid ""
2243 #~ "Usage: %s [OPTION]... [+FORMAT]\n"
2244 #~ "  or:  %s [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
2245 #~ msgstr ""
2246 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [+FORMAAT]\n"
2247 #~ "       või: %s [-u|--utc|--universal] [KKPPttmm[[SS]AA][.ss]]\n"
2248
2249 #~ msgid ""
2250 #~ "Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.\n"
2251 #~ "\n"
2252 #~ "  -d, --date=STRING         display time described by STRING, not `now'\n"
2253 #~ "  -f, --file=DATEFILE       like --date once for each line of DATEFILE\n"
2254 #~ msgstr ""
2255 #~ "Näita jooksvat aega vastavalt antud formaadile või sea süsteemi aeg.\n"
2256 #~ "\n"
2257 #~ "  -d, --date=SÕNE           näita SÕNEga kirjeldatud aega, mitte "
2258 #~ "praegust\n"
2259 #~ "  -f, --file=KPFAIL         nagu --date, aga ajad loe igalt KPFAIL realt\n"
2260
2261 #, fuzzy
2262 #~ msgid ""
2263 #~ "      --rfc-3339=TIMESPEC   output date and time in RFC 3339 format.\n"
2264 #~ "                            TIMESPEC=`date', `seconds', or `ns' for\n"
2265 #~ "                            date and time to the indicated precision.\n"
2266 #~ "                            Date and time components are separated by\n"
2267 #~ "                            a single space: 2006-08-07 12:34:56-06:00\n"
2268 #~ "  -s, --set=STRING          set time described by STRING\n"
2269 #~ "  -u, --utc, --universal    print or set Coordinated Universal Time\n"
2270 #~ msgstr ""
2271 #~ "  -r, --reference=FAIL      näita FAILi viimast muutmise aega\n"
2272 #~ "  -R, --rfc-2822            väljasta RFC-2822 ühilduv kuupäeva sõne\n"
2273 #~ "      --rfc-3339=MÄÄRANG    väljasta RFC-3339 ühilduv kuupäeva sõne.\n"
2274 #~ "                            MÄÄRANG võib olla `date', `seconds' või "
2275 #~ "`ns'.\n"
2276 #~ "  -s, --set=SÕNE            sea SÕNEga määratud aeg\n"
2277 #~ "  -u, --utc, --universal    esita või sea koordineeritud universaalaeg\n"
2278
2279 #~ msgid ""
2280 #~ "\n"
2281 #~ "FORMAT controls the output.  The only valid option for the second form\n"
2282 #~ "specifies Coordinated Universal Time.  Interpreted sequences are:\n"
2283 #~ "\n"
2284 #~ "  %%   a literal %\n"
2285 #~ "  %a   locale's abbreviated weekday name (e.g., Sun)\n"
2286 #~ msgstr ""
2287 #~ "\n"
2288 #~ "FORMAAT kontrollib väljundit.  Ainus lubatud võti teise vormiga määrab\n"
2289 #~ "koordineeritud universaalaja. Interpreteeritavad järjendid on:\n"
2290 #~ "\n"
2291 #~ "  %%   sümbol %\n"
2292 #~ "  %a   lokaadi lühendatud nädalapäeva nimi (näiteks P)\n"
2293
2294 #~ msgid ""
2295 #~ "  %A   locale's full weekday name (e.g., Sunday)\n"
2296 #~ "  %b   locale's abbreviated month name (e.g., Jan)\n"
2297 #~ "  %B   locale's full month name (e.g., January)\n"
2298 #~ "  %c   locale's date and time (e.g., Thu Mar  3 23:05:25 2005)\n"
2299 #~ msgstr ""
2300 #~ "  %A   lokaadi nädalapäeva nimi, muutuv pikkus (nt. pühapäev)\n"
2301 #~ "  %b   lokaadi lühendatud kuu nimi (nt. jaan)\n"
2302 #~ "  %B   lokaadi kuu nimi (nt. jaanuar)\n"
2303 #~ "  %c   lokaadi kuupäev ja aeg (nt. teisipäev, 25. juuni 2002. 12:11:55 "
2304 #~ "EEST)\n"
2305
2306 #~ msgid ""
2307 #~ "  %C   century; like %Y, except omit last two digits (e.g., 21)\n"
2308 #~ "  %d   day of month (e.g, 01)\n"
2309 #~ "  %D   date; same as %m/%d/%y\n"
2310 #~ "  %e   day of month, space padded; same as %_d\n"
2311 #~ msgstr ""
2312 #~ "  %C   sajand; nagu %Y, aga viimased kaks numbrit on ära jäetud (nt. 21)\n"
2313 #~ "  %d   päev kuus (nt. 01)\n"
2314 #~ "  %D   kuupäev, sama kui %m/%d/%y\n"
2315 #~ "  %e   päev kuus, täiendatud tühikuga; sama kui %_d\n"
2316
2317 #~ msgid ""
2318 #~ "  %F   full date; same as %Y-%m-%d\n"
2319 #~ "  %g   last two digits of year of ISO week number (see %G)\n"
2320 #~ "  %G   year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V\n"
2321 #~ msgstr ""
2322 #~ "  %F   kuupäev; sama kui %Y-%m-%d\n"
2323 #~ "  %g   aasta 2-numbriga, mis vastab ISO nädala numbrile (vaata %G)\n"
2324 #~ "  %G   aasta, mis vastab ISO nädala numbrile (vaata %V); kasutatav koos %"
2325 #~ "V\n"
2326
2327 #~ msgid ""
2328 #~ "  %h   same as %b\n"
2329 #~ "  %H   hour (00..23)\n"
2330 #~ "  %I   hour (01..12)\n"
2331 #~ "  %j   day of year (001..366)\n"
2332 #~ msgstr ""
2333 #~ "  %h   sama kui %b\n"
2334 #~ "  %H   tund (00..23)\n"
2335 #~ "  %I   tund (01..12)\n"
2336 #~ "  %j   päev aastas (001..366)\n"
2337
2338 #~ msgid ""
2339 #~ "  %k   hour ( 0..23)\n"
2340 #~ "  %l   hour ( 1..12)\n"
2341 #~ "  %m   month (01..12)\n"
2342 #~ "  %M   minute (00..59)\n"
2343 #~ msgstr ""
2344 #~ "  %k   tund ( 0..23)\n"
2345 #~ "  %l   tund ( 1..12)\n"
2346 #~ "  %m   kuu (01..12)\n"
2347 #~ "  %M   minut (00..59)\n"
2348
2349 #~ msgid ""
2350 #~ "  %n   a newline\n"
2351 #~ "  %N   nanoseconds (000000000..999999999)\n"
2352 #~ "  %p   locale's equivalent of either AM or PM; blank if not known\n"
2353 #~ "  %P   like %p, but lower case\n"
2354 #~ "  %r   locale's 12-hour clock time (e.g., 11:11:04 PM)\n"
2355 #~ "  %R   24-hour hour and minute; same as %H:%M\n"
2356 #~ "  %s   seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC\n"
2357 #~ msgstr ""
2358 #~ "  %n   reavahetus\n"
2359 #~ "  %N   nanosekundeid (000000000..999999999)\n"
2360 #~ "  %p   lokaadi suurtähtedega AM või PM tähis (paljudes lokaatides tühi)\n"
2361 #~ "  %P   nagu %p, aga väiketähtedega\n"
2362 #~ "  %r   aeg, 12-tunni esitus (tt:mm:ss [AP]M)\n"
2363 #~ "  %R   aeg, 24-tunni esitus (tt:mm)\n"
2364 #~ "  %s   sekundeid alates `00:00:00 1970-01-01 UTC' (GNU laiendus)\n"
2365
2366 #~ msgid ""
2367 #~ "  %S   second (00..60)\n"
2368 #~ "  %t   a tab\n"
2369 #~ "  %T   time; same as %H:%M:%S\n"
2370 #~ "  %u   day of week (1..7); 1 is Monday\n"
2371 #~ msgstr ""
2372 #~ "  %S   sekund (00..60)\n"
2373 #~ "  %t   tabulaator\n"
2374 #~ "  %T   aeg, sama kui %H:%M:%S\n"
2375 #~ "  %u   nädalapäev (1..7);  1 esitab esmaspäeva\n"
2376
2377 #~ msgid ""
2378 #~ "  %U   week number of year, with Sunday as first day of week (00..53)\n"
2379 #~ "  %V   ISO week number, with Monday as first day of week (01..53)\n"
2380 #~ "  %w   day of week (0..6); 0 is Sunday\n"
2381 #~ "  %W   week number of year, with Monday as first day of week (00..53)\n"
2382 #~ msgstr ""
2383 #~ "  %U   nädala number aastas, pühapäev nädala esimene päev (00..53)\n"
2384 #~ "  %V   ISO nädala number, esmaspäev on nädala esimene päev (01..53)\n"
2385 #~ "  %w   päev nädalas (0..6);  0 esitab pühapäeva\n"
2386 #~ "  %W   nädala number aastas, esmaspäev nädala esimene (00..53)\n"
2387
2388 #~ msgid ""
2389 #~ "  %x   locale's date representation (e.g., 12/31/99)\n"
2390 #~ "  %X   locale's time representation (e.g., 23:13:48)\n"
2391 #~ "  %y   last two digits of year (00..99)\n"
2392 #~ "  %Y   year\n"
2393 #~ msgstr ""
2394 #~ "  %x   lokaadi kuupäeva esitus (nt. kk.pp.aa)\n"
2395 #~ "  %X   lokaadi aja esitus (nt. 23:13:48)\n"
2396 #~ "  %y   aasta kaks viimast numbrit (00..99)\n"
2397 #~ "  %Y   aasta\n"
2398
2399 #, fuzzy
2400 #~ msgid ""
2401 #~ "  %z   +hhmm numeric timezone (e.g., -0400)\n"
2402 #~ "  %:z  +hh:mm numeric timezone (e.g., -04:00)\n"
2403 #~ "  %::z  +hh:mm:ss numeric time zone (e.g., -04:00:00)\n"
2404 #~ "  %:::z  numeric time zone with : to necessary precision (e.g., -04, "
2405 #~ "+05:30)\n"
2406 #~ "  %Z   alphabetic time zone abbreviation (e.g., EDT)\n"
2407 #~ "\n"
2408 #~ "By default, date pads numeric fields with zeroes.\n"
2409 #~ msgstr ""
2410 #~ "  %z   +ttmm numbriline ajatsoon (nt., -0400)\n"
2411 #~ "  %:z  +tt:mm numbriline ajatsoon (nt., -04:00)\n"
2412 #~ "  %::z +tt:mm:ss numbriline ajatsoon (nt., -04:00:00)\n"
2413 #~ "  %:::z numbriline ajatsoon koos : vastava täpsuseni (nt., -04, +05:30)\n"
2414 #~ "  %Z   ajatsooni tähis tähtedega (nt., EET)\n"
2415 #~ "\n"
2416 #~ "Vaikimisi täidab date numbriväljad nullidega.\n"
2417 #~ "`%' järel võib kasutada järgnevaid lippe:\n"
2418 #~ "\n"
2419 #~ "  - (miinus) ära täida välju\n"
2420 #~ "  _ (alakriips) täida tühikutega\n"
2421 #~ "  0 (null) täida nullidega\n"
2422 #~ "  ^ kui võimalik, kasuta suurtähti\n"
2423 #~ "  # kui võimalik, kasuta vastupidi tähesuurust\n"
2424
2425 #~ msgid ""
2426 #~ "\n"
2427 #~ "After any flags comes an optional field width, as a decimal number;\n"
2428 #~ "then an optional modifier, which is either\n"
2429 #~ "E to use the locale's alternate representations if available, or\n"
2430 #~ "O to use the locale's alternate numeric symbols if available.\n"
2431 #~ msgstr ""
2432 #~ "\n"
2433 #~ "Peale lippe võib kasutada välja laiuse määramiseks veel numbrit;\n"
2434 #~ "seejärel täiendajat, mis võib olla kas\n"
2435 #~ "E et kasutada lokaadi alternatiivesitust või\n"
2436 #~ "O et kasutada lokaadi alternatiivset numbrilist esitust\n"
2437
2438 #~ msgid "multiple output formats specified"
2439 #~ msgstr "määrati mitu väljundvormingut"
2440
2441 #~ msgid "the options to specify dates for printing are mutually exclusive"
2442 #~ msgstr "väljastatava ajaformaadi võtmed on üksteist välistavad"
2443
2444 #~ msgid "the options to print and set the time may not be used together"
2445 #~ msgstr "aja seadmise ja väljastamise võtmeid ei saa koos kasutada"
2446
2447 #~ msgid ""
2448 #~ "the argument %s lacks a leading `+';\n"
2449 #~ "When using an option to specify date(s), any non-option\n"
2450 #~ "argument must be a format string beginning with `+'."
2451 #~ msgstr ""
2452 #~ "argumendil %s puudub ees `+';\n"
2453 #~ "Kui soovite väljastada aega, peavad argumendid, mis ei ole võtmed,\n"
2454 #~ "olema formaati määravad sõned, mis algavad sümboliga `+'."
2455
2456 #~ msgid "cannot set date"
2457 #~ msgstr "kuupäeva ja kellaaega ei õnnestu seada"
2458
2459 #~ msgid "time %s is out of range"
2460 #~ msgstr "aeg %s on piirkonnast väljas"
2461
2462 #~ msgid "Filesystem    Type"
2463 #~ msgstr "Failisüsteem  Tüüp"
2464
2465 #~ msgid "Filesystem        "
2466 #~ msgstr "Failisüsteem      "
2467
2468 #~ msgid "    Inodes   IUsed   IFree IUse%%"
2469 #~ msgstr "  I-kirjeid  IKasut   IVaba IKas%%"
2470
2471 #~ msgid "    Size  Used Avail Use%%"
2472 #~ msgstr "    Maht Kasut  Vaba Kas%%"
2473
2474 #~ msgid "     Size   Used  Avail Use%%"
2475 #~ msgstr "     Maht Kasut  Vaba Kas%%"
2476
2477 #~ msgid " %s-blocks      Used Available Capacity"
2478 #~ msgstr " %s-plokki      Kasut Vaba    Maht"
2479
2480 #~ msgid " %4s-blocks      Used Available Use%%"
2481 #~ msgstr "%4s-blokke     Kasut      Vaba Kas%%"
2482
2483 #~ msgid " Mounted on\n"
2484 #~ msgstr " Haagitud\n"
2485
2486 #~ msgid "cannot get current directory"
2487 #~ msgstr "ei õnnestu leida jooksvat kataloogi"
2488
2489 #~ msgid "cannot change to directory %s"
2490 #~ msgstr "ei õnnestu minna kataloogi %s"
2491
2492 #~ msgid "cannot stat current directory (now %s)"
2493 #~ msgstr "ei õnnestu lugeda jooksva kataloogi atribuute (nüüd %s)"
2494
2495 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
2496 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [FAIL]...\n"
2497
2498 #~ msgid ""
2499 #~ "Show information about the file system on which each FILE resides,\n"
2500 #~ "or all file systems by default.\n"
2501 #~ "\n"
2502 #~ msgstr ""
2503 #~ "Esita informatsioon failisüsteemidest, milles iga antud fail asub.\n"
2504 #~ "Vaikimisi esita infot igast haagitud failisüsteemist.\n"
2505 #~ "\n"
2506
2507 #, fuzzy
2508 #~ msgid ""
2509 #~ "  -a, --all             include dummy file systems\n"
2510 #~ "  -B, --block-size=SIZE  use SIZE-byte blocks\n"
2511 #~ "  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K "
2512 #~ "234M 2G)\n"
2513 #~ "  -H, --si              likewise, but use powers of 1000 not 1024\n"
2514 #~ msgstr ""
2515 #~ "  -a, --all             väljasta kõik failisüsteemid\n"
2516 #~ "  -B  --block-size=MAHT kasuta määratud ploki suurust\n"
2517 #~ "  -h, --human-readable  väljasta suurused inimesele loetavalt (n. 1K 234M "
2518 #~ "2G)\n"
2519 #~ "  -H, --si              sama, kui kasuta 1000 kordseid, mitte 1024\n"
2520
2521 #~ msgid ""
2522 #~ "  -i, --inodes          list inode information instead of block usage\n"
2523 #~ "  -k                    like --block-size=1K\n"
2524 #~ "  -l, --local           limit listing to local file systems\n"
2525 #~ "      --no-sync         do not invoke sync before getting usage info "
2526 #~ "(default)\n"
2527 #~ msgstr ""
2528 #~ "  -i, --inodes          väljasta plokkide asemel i-kirjete info\n"
2529 #~ "  -k                    sama kui --block-size=1K\n"
2530 #~ "  -l, --local           näita ainult lokaalseid failisüsteeme\n"
2531 #~ "      --no-sync         enne info lugemist ära kasuta synci (vikimisi)\n"
2532
2533 #~ msgid ""
2534 #~ "  -P, --portability     use the POSIX output format\n"
2535 #~ "      --sync            invoke sync before getting usage info\n"
2536 #~ "  -t, --type=TYPE       limit listing to file systems of type TYPE\n"
2537 #~ "  -T, --print-type      print file system type\n"
2538 #~ "  -x, --exclude-type=TYPE   limit listing to file systems not of type "
2539 #~ "TYPE\n"
2540 #~ "  -v                    (ignored)\n"
2541 #~ msgstr ""
2542 #~ "  -P, --portability     kasuta POSIX väljundi vormingut\n"
2543 #~ "      --sync            enne info lugemist käivita sync\n"
2544 #~ "  -t, --type=TÜÜP       väljasta info antud tüüpi failisüsteemidest\n"
2545 #~ "  -T, --print-type      väljasta failisüsteemi tüüp\n"
2546 #~ "  -x, --exclude-type=TÜÜP  ära väljasta infot antud tüüpi "
2547 #~ "failisüsteemidest\n"
2548 #~ "  -v                    (ignoreeritakse)\n"
2549
2550 #~ msgid ""
2551 #~ "\n"
2552 #~ "SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of "
2553 #~ "following:\n"
2554 #~ "kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, "
2555 #~ "Y.\n"
2556 #~ msgstr ""
2557 #~ "\n"
2558 #~ "MAHT võib olla (või võib olla number, millele võib järgneda) üks "
2559 #~ "järgnevaist:\n"
2560 #~ "kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ja nii edasi tähtedega\n"
2561 #~ "G, T, P, E, Z, Y.\n"
2562
2563 #~ msgid "file system type %s both selected and excluded"
2564 #~ msgstr ""
2565 #~ "failisüsteemi tüüp %s on nii valitute kui ka väljaarvatute nimekirjas"
2566
2567 #~ msgid "Warning: "
2568 #~ msgstr "Hoiatus: "
2569
2570 #, fuzzy
2571 #~ msgid "cannot read table of mounted file systems"
2572 #~ msgstr "%s ei õnnestu lugeda haagitud failisüsteemide tabelit"
2573
2574 #~ msgid "no file systems processed"
2575 #~ msgstr "ühtegi failisüsteemi ei töödeldud"
2576
2577 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]\n"
2578 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [FAIL]\n"
2579
2580 #~ msgid ""
2581 #~ "Output commands to set the LS_COLORS environment variable.\n"
2582 #~ "\n"
2583 #~ "Determine format of output:\n"
2584 #~ "  -b, --sh, --bourne-shell    output Bourne shell code to set LS_COLORS\n"
2585 #~ "  -c, --csh, --c-shell        output C shell code to set LS_COLORS\n"
2586 #~ "  -p, --print-database        output defaults\n"
2587 #~ msgstr ""
2588 #~ "LS_COLORS keskkonnamuutujat seadvad väljundkäsud.\n"
2589 #~ "\n"
2590 #~ "Määra väljundi vorming:\n"
2591 #~ "  -b, --sh, --bourne-shell    väljasta LS_COLORS seadmiseks Bourne shell "
2592 #~ "kood\n"
2593 #~ "  -c, --csh, --c-shell        väljasta LS_COLORS seadmiseks C shell kood\n"
2594 #~ "  -p, --print-database        väljasta vaikeväärtused\n"
2595
2596 #~ msgid ""
2597 #~ "\n"
2598 #~ "If FILE is specified, read it to determine which colors to use for which\n"
2599 #~ "file types and extensions.  Otherwise, a precompiled database is used.\n"
2600 #~ "For details on the format of these files, run `dircolors --print-"
2601 #~ "database'.\n"
2602 #~ msgstr ""
2603 #~ "\n"
2604 #~ "Kui on antud FAIL, loe sealt failitüüpide ja laienditega kasutatavad\n"
2605 #~ "värvid. Muidu kasuta vaikimisi andmebaasi. Infot failide vormingu kohta\n"
2606 #~ "saate käsuga `dircolors --print-database'.\n"
2607
2608 #~ msgid "%s:%lu: invalid line;  missing second token"
2609 #~ msgstr "%s:%lu: vigane rida; teine märgis puudub"
2610
2611 #~ msgid "%s:%lu: unrecognized keyword %s"
2612 #~ msgstr "%s:%lu: tundmatu võtmesõna %s"
2613
2614 #~ msgid "<internal>"
2615 #~ msgstr "<sisemine>"
2616
2617 #~ msgid ""
2618 #~ "the options to output dircolors' internal database and\n"
2619 #~ "to select a shell syntax are mutually exclusive"
2620 #~ msgstr ""
2621 #~ "võtmed dircolor sisemise andmebaasi väljastamiseks ja shelli süntaksi\n"
2622 #~ "valimiseks on üksteist välistavad"
2623
2624 #~ msgid "File operands cannot be combined with --print-database (-p)."
2625 #~ msgstr "Faili operande ei saa võtmega --print-database (-p) kasutada."
2626
2627 #~ msgid "no SHELL environment variable, and no shell type option given"
2628 #~ msgstr "puudub keskkonnamuutuja SHELL, samuti ei ole määratud shelli tüüpi"
2629
2630 #~ msgid ""
2631 #~ "Usage: %s NAME\n"
2632 #~ "  or:  %s OPTION\n"
2633 #~ msgstr ""
2634 #~ "Kasutamine: %s NIMI\n"
2635 #~ "       või: %s VÕTI\n"
2636
2637 #~ msgid ""
2638 #~ "Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains "
2639 #~ "no /'s,\n"
2640 #~ "output `.' (meaning the current directory).\n"
2641 #~ "\n"
2642 #~ msgstr ""
2643 #~ "Trüki NIMI, millest on viimane komponent eemaldatud; kui nimes ei ole\n"
2644 #~ "sümboleid `/', väljasta `.' (mis tähistab jooksvat kataloogi).\n"
2645 #~ "\n"
2646
2647 #~ msgid ""
2648 #~ "\n"
2649 #~ "Examples:\n"
2650 #~ "  %s /usr/bin/sort  Output \"/usr/bin\".\n"
2651 #~ "  %s stdio.h        Output \".\".\n"
2652 #~ msgstr ""
2653 #~ "\n"
2654 #~ "Näited:\n"
2655 #~ "  %s /usr/bin/sort  Väljasta \"/usr/bin\".\n"
2656 #~ "  %s stdio.h        Väljasta \".\".\n"
2657
2658 #~ msgid ""
2659 #~ "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
2660 #~ "  or:  %s [OPTION]... --files0-from=F\n"
2661 #~ msgstr ""
2662 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [FAIL]...\n"
2663 #~ "       või: %s [VÕTI]... --files0-from=F\n"
2664
2665 #~ msgid ""
2666 #~ "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
2667 #~ "\n"
2668 #~ msgstr ""
2669 #~ "Summeeri iga faili kettakasutus, kataloogid rekursiivselt.\n"
2670 #~ "\n"
2671
2672 #, fuzzy
2673 #~ msgid ""
2674 #~ "  -a, --all             write counts for all files, not just directories\n"
2675 #~ "      --apparent-size   print apparent sizes, rather than disk usage; "
2676 #~ "although\n"
2677 #~ "                          the apparent size is usually smaller, it may "
2678 #~ "be\n"
2679 #~ "                          larger due to holes in (`sparse') files, "
2680 #~ "internal\n"
2681 #~ "                          fragmentation, indirect blocks, and the like\n"
2682 #~ msgstr ""
2683 #~ "  -a, --all             väljasta loendurid kõikidele failidele\n"
2684 #~ "      --apparent-size   väljasta ketta kasutamise asemel nähtav suurus; "
2685 #~ "kuigi\n"
2686 #~ "                        nähtav suurus on tavaliselt väiksem, võib see "
2687 #~ "olla\n"
2688 #~ "                        tegelikkuses ka suurem tänu aukudega failidele, "
2689 #~ "sise-\n"
2690 #~ "                        misele fragmenteerumisele, kaudsetele blokkidele "
2691 #~ "jms\n"
2692 #~ "  -B, --block-size=MAHT kasuta määratud ploki suurust\n"
2693 #~ "  -b, --bytes           väljasta maht baitides\n"
2694 #~ "  -c, --total           väljasta kogumaht\n"
2695 #~ "  -D, --dereference-args  kasuta nimeviidete korral viidatavaid\n"
2696
2697 #, fuzzy
2698 #~ msgid ""
2699 #~ "      --files0-from=F   summarize disk usage of the NUL-terminated file\n"
2700 #~ "                          names specified in file F\n"
2701 #~ "  -H                    like --si, but also evokes a warning; will soon\n"
2702 #~ "                          change to be equivalent to --dereference-args (-"
2703 #~ "D)\n"
2704 #~ "  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K "
2705 #~ "234M 2G)\n"
2706 #~ "      --si              like -h, but use powers of 1000 not 1024\n"
2707 #~ msgstr ""
2708 #~ "      --files0-from=F   summeeri failist F loetud failide kettakasutus\n"
2709 #~ "                        failinimed failis F on eraldatud sümboliga NUL\n"
2710 #~ "  -H                    nagu --si, aga nÄitab ka hoiatust; varsti muutub "
2711 #~ "samaks\n"
2712 #~ "                        kui võti --dereference-args (-D)\n"
2713 #~ "  -h, --human-readable  väljasta suurused inimesele loetavalt (n. 1K 234M "
2714 #~ "2G)\n"
2715 #~ "      --si              sama, kasuta 1000 kordseid, mitte 1024 "
2716 #~ "(mittesoovitav)\n"
2717 #~ "  -k, --kilobytes       sama, kui --block-size=1K\n"
2718 #~ "  -l, --count-links     loenda viiteid eraldi failidena\n"
2719 #~ "  -m                    sama, kui --block-size=1M\n"
2720
2721 #~ msgid ""
2722 #~ "  -L, --dereference     dereference all symbolic links\n"
2723 #~ "  -P, --no-dereference  don't follow any symbolic links (this is the "
2724 #~ "default)\n"
2725 #~ "  -0, --null            end each output line with 0 byte rather than "
2726 #~ "newline\n"
2727 #~ "  -S, --separate-dirs   do not include size of subdirectories\n"
2728 #~ "  -s, --summarize       display only a total for each argument\n"
2729 #~ msgstr ""
2730 #~ "  -L, --dereference     kasuta nimeviidete korral viidatavaid\n"
2731 #~ "  -P, --no-dereference  ära järgne nimeviidetele (vaikimisi)\n"
2732 #~ "  -O, --null            lõpeta iga rida reavahetuse asemel baidiga 0\n"
2733 #~ "  -S, --separate-dirs   ära arvesta kataloogide suurusi\n"
2734 #~ "  -s, --summarize       väljasta iga argumendi kohta summa\n"
2735
2736 #, fuzzy
2737 #~ msgid ""
2738 #~ "  -x, --one-file-system  skip directories on different file systems\n"
2739 #~ "  -X FILE, --exclude-from=FILE  Exclude files that match any pattern in "
2740 #~ "FILE.\n"
2741 #~ "      --exclude=PATTERN  Exclude files that match PATTERN.\n"
2742 #~ "      --max-depth=N     print the total for a directory (or file, with --"
2743 #~ "all)\n"
2744 #~ "                          only if it is N or fewer levels below the "
2745 #~ "command\n"
2746 #~ "                          line argument;  --max-depth=0 is the same as\n"
2747 #~ "                          --summarize\n"
2748 #~ msgstr ""
2749 #~ "  -x, --one-file-system  jäta vahele kataloogid teistest "
2750 #~ "failisüsteemidest\n"
2751 #~ "  -X FILE, --exclude-from=FAIL  ära loenda failist loetud mustritega "
2752 #~ "faile\n"
2753 #~ "      --exclude=MUSTER  Ära loenda mustrile vastavaid faile\n"
2754 #~ "      --max-depth=N     väljasta kataloogi summa (võtmega --all faili)\n"
2755 #~ "                        ainult juhul, kui see on N või vähem taset "
2756 #~ "sügavamal,\n"
2757 #~ "                        kui käsurea argument; --max-depth=0 on sama, kui\n"
2758 #~ "                        --summarize\n"
2759
2760 #, fuzzy
2761 #~ msgid ""
2762 #~ "      --time            show time of the last modification of any file in "
2763 #~ "the\n"
2764 #~ "                          directory, or any of its subdirectories\n"
2765 #~ "      --time=WORD       show time as WORD instead of modification time:\n"
2766 #~ "                          atime, access, use, ctime or status\n"
2767 #~ "      --time-style=STYLE  show times using style STYLE:\n"
2768 #~ "                          full-iso, long-iso, iso, +FORMAT\n"
2769 #~ "                          FORMAT is interpreted like `date'\n"
2770 #~ msgstr ""
2771 #~ "      --time            näita kõikide failide muutmise aega\n"
2772 #~ "      --time=SÕNA       muutmise aja asemel näita üht järgnevaist:\n"
2773 #~ "                          atime, access, use, ctime või status\n"
2774 #~ "      --time-style=STIIL esita aeg kasutades järgnevat stiili\n"
2775 #~ "                          full-iso, long-iso, iso, +VORMING\n"
2776 #~ "                          VORMING o sama mis `date' käsu korral\n"
2777
2778 #~ msgid "total"
2779 #~ msgstr "kokku"
2780
2781 #~ msgid ""
2782 #~ "WARNING: use --si, not -H; the meaning of the -H option will soon\n"
2783 #~ "change to be the same as that of --dereference-args (-D)"
2784 #~ msgstr ""
2785 #~ "HOIATUS: kasutage --si mitte -H; -H võtme tähendus muutub varsti samaks,\n"
2786 #~ "kui --dereference-args (-D)"
2787
2788 #~ msgid "invalid maximum depth %s"
2789 #~ msgstr "vigane maksimaalne sügavus %s"
2790
2791 #~ msgid "the --megabytes option is deprecated; use -m instead"
2792 #~ msgstr "võti --megabytes on aegunud; kasutage selle asemel -m"
2793
2794 #~ msgid "cannot both summarize and show all entries"
2795 #~ msgstr "korraga ei saa summeerida ja näidata kõiki"
2796
2797 #~ msgid "warning: summarizing is the same as using --max-depth=0"
2798 #~ msgstr "hoiatus: summeerimine on sama, kui kasutada --max-depth=0"
2799
2800 #~ msgid "warning: summarizing conflicts with --max-depth=%lu"
2801 #~ msgstr "hoiatus: summeerimine on konfliktne võtmega --max-depth=%lu"
2802
2803 #~ msgid "File operands cannot be combined with --files0-from."
2804 #~ msgstr "Faili operande ei saa võtmega --files0-from koos kasutada."
2805
2806 #~ msgid "cannot read file names from %s"
2807 #~ msgstr "failist %s ei õnnestu failide nimesid lugeda"
2808
2809 #~ msgid "when reading file names from stdin, no file name of %s allowed"
2810 #~ msgstr ""
2811 #~ "kui failide nimesid loetakse standardsisendist, pole failide nimed %s "
2812 #~ "lubatud"
2813
2814 #~ msgid "invalid zero-length file name"
2815 #~ msgstr "vigane null-pikkusega faili nimi"
2816
2817 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [STRING]...\n"
2818 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [SÕNE]...\n"
2819
2820 #~ msgid ""
2821 #~ "Echo the STRING(s) to standard output.\n"
2822 #~ "\n"
2823 #~ "  -n             do not output the trailing newline\n"
2824 #~ msgstr ""
2825 #~ "Väljasta SÕNE standardväljundisse.\n"
2826 #~ "\n"
2827 #~ "  -n             ei väljasta lõpetavat reavahetust\n"
2828
2829 #~ msgid ""
2830 #~ "  -e             enable interpretation of backslash escapes (default)\n"
2831 #~ "  -E             disable interpretation of backslash escapes\n"
2832 #~ msgstr ""
2833 #~ "  -e             luba langkriipsude paojada interpreteerimine "
2834 #~ "(vaikimisi)\n"
2835 #~ "  -E             keela langkriipsude paojada interpreteerimine\n"
2836
2837 #~ msgid ""
2838 #~ "\n"
2839 #~ "If -e is in effect, the following sequences are recognized:\n"
2840 #~ "\n"
2841 #~ "  \\0NNN   the character whose ASCII code is NNN (octal)\n"
2842 #~ "  \\\\     backslash\n"
2843 #~ "  \\a     alert (BEL)\n"
2844 #~ "  \\b     backspace\n"
2845 #~ msgstr ""
2846 #~ "\n"
2847 #~ "-e võtmega tuntakse ja interpreteeritakse järgnevaid järjendeid:\n"
2848 #~ "\n"
2849 #~ "  \\NNN   sümbol ASCII koodiga NNN (kaheksandsüsteemis)\n"
2850 #~ "  \\\\     langkriips\n"
2851 #~ "  \\a     tähelepanu (BEL)\n"
2852 #~ "  \\b     samm tagasi\n"
2853
2854 #~ msgid ""
2855 #~ "  \\c     suppress trailing newline\n"
2856 #~ "  \\f     form feed\n"
2857 #~ "  \\n     new line\n"
2858 #~ "  \\r     carriage return\n"
2859 #~ "  \\t     horizontal tab\n"
2860 #~ "  \\v     vertical tab\n"
2861 #~ msgstr ""
2862 #~ "  \\c     blokeeri lõpetav reavahetus\n"
2863 #~ "  \\f     lehevahetus\n"
2864 #~ "  \\n     uus rida\n"
2865 #~ "  \\r     rea algusesse\n"
2866 #~ "  \\t     horisontaalne tabulaator\n"
2867 #~ "  \\v     vertikaalne tabulaator\n"
2868
2869 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [-] [NAME=VALUE]... [COMMAND [ARG]...]\n"
2870 #~ msgstr ""
2871 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [-] [NIMI=VÄÄRTUS]... [KÄSK [ARGUMENT]...]\n"
2872
2873 #~ msgid ""
2874 #~ "Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
2875 #~ "\n"
2876 #~ "  -i, --ignore-environment   start with an empty environment\n"
2877 #~ "  -u, --unset=NAME           remove variable from the environment\n"
2878 #~ msgstr ""
2879 #~ "Sea iga keskkonnamuutuja NIMI väärtus ja käivita KÄSK.\n"
2880 #~ "\n"
2881 #~ "  -i, --ignore-environment   alusta tühja keskkonnaga\n"
2882 #~ "  -u, --unset=NIMI           eemalda muutuja keskkonnast\n"
2883
2884 #~ msgid ""
2885 #~ "\n"
2886 #~ "A mere - implies -i.  If no COMMAND, print the resulting environment.\n"
2887 #~ msgstr ""
2888 #~ "\n"
2889 #~ "Ainult - rakendab võtme -i.  Kui käsku ei ole antud, väljasta keskkond.\n"
2890
2891 #~ msgid ""
2892 #~ "Convert tabs in each FILE to spaces, writing to standard output.\n"
2893 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
2894 #~ "\n"
2895 #~ msgstr ""
2896 #~ "Teisenda igas FAILIS tabulaatorid tühikuteks, väljasta "
2897 #~ "standardväljundisse.\n"
2898 #~ "Kui FAIL puudub või on -, loeb standardsisendit.\n"
2899 #~ "\n"
2900
2901 #~ msgid ""
2902 #~ "  -i, --initial       do not convert tabs after non blanks\n"
2903 #~ "  -t, --tabs=NUMBER   have tabs NUMBER characters apart, not 8\n"
2904 #~ msgstr ""
2905 #~ "  -i, --initial       ära teisenda TABe peale mittetühje sümboleid\n"
2906 #~ "  -t, --tabs=NUMBER   kasuta vaikimisi 8 asemel tabulaatoris NUMBER "
2907 #~ "sümbolit\n"
2908
2909 #~ msgid ""
2910 #~ "  -t, --tabs=LIST     use comma separated list of explicit tab positions\n"
2911 #~ msgstr ""
2912 #~ "  -t, --tabs=LOEND     kasuta komadega eraldatud loendit tab "
2913 #~ "positsioonidest\n"
2914
2915 #~ msgid "tab stop is too large %s"
2916 #~ msgstr "tabulaatori peatus on liiga suur %s"
2917
2918 #~ msgid "tab size contains invalid character(s): %s"
2919 #~ msgstr "tabulaatori suurus sisaldab vigast sümbolit: %s"
2920
2921 #~ msgid "tab size cannot be 0"
2922 #~ msgstr "tabulaatori suurus ei saa olla 0"
2923
2924 #~ msgid "tab sizes must be ascending"
2925 #~ msgstr "tabulaatori suurused peavad olema kasvavad"
2926
2927 #~ msgid "input line is too long"
2928 #~ msgstr "sisendi rida on liiga pikk"
2929
2930 #~ msgid ""
2931 #~ "Usage: %s EXPRESSION\n"
2932 #~ "  or:  %s OPTION\n"
2933 #~ msgstr ""
2934 #~ "Kasutamine: %s AVALDIS\n"
2935 #~ "       või: %s VÕTI\n"
2936
2937 #~ msgid ""
2938 #~ "\n"
2939 #~ "Print the value of EXPRESSION to standard output.  A blank line below\n"
2940 #~ "separates increasing precedence groups.  EXPRESSION may be:\n"
2941 #~ "\n"
2942 #~ "  ARG1 | ARG2       ARG1 if it is neither null nor 0, otherwise ARG2\n"
2943 #~ "\n"
2944 #~ "  ARG1 & ARG2       ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise 0\n"
2945 #~ msgstr ""
2946 #~ "\n"
2947 #~ "Trüki AVALDISe väärtus standardväljundisse. Tühi rida loendis allpool\n"
2948 #~ "eraldab kasvava prioriteediga gruppe.  AVALDIS võib olla:\n"
2949 #~ "\n"
2950 #~ "  ARG1 | ARG2       ARG1 kui see pole null ega 0, muidu ARG2\n"
2951 #~ "\n"
2952 #~ "  ARG1 & ARG2       ARG1 kui kumbki argument ei ole null või 0, muidu 0\n"
2953
2954 #~ msgid ""
2955 #~ "\n"
2956 #~ "  ARG1 < ARG2       ARG1 is less than ARG2\n"
2957 #~ "  ARG1 <= ARG2      ARG1 is less than or equal to ARG2\n"
2958 #~ "  ARG1 = ARG2       ARG1 is equal to ARG2\n"
2959 #~ "  ARG1 != ARG2      ARG1 is unequal to ARG2\n"
2960 #~ "  ARG1 >= ARG2      ARG1 is greater than or equal to ARG2\n"
2961 #~ "  ARG1 > ARG2       ARG1 is greater than ARG2\n"
2962 #~ msgstr ""
2963 #~ "\n"
2964 #~ "  ARG1 < ARG2       ARG1 on väiksem, kui ARG2\n"
2965 #~ "  ARG1 <= ARG2      ARG1 on väiksem või võrdne, kui ARG2\n"
2966 #~ "  ARG1 = ARG2       ARG1 ja ARG2 on võrdsed\n"
2967 #~ "  ARG1 != ARG2      ARG1 ja ARG2 ei ole võrdsed\n"
2968 #~ "  ARG1 >= ARG2      ARG1 on suurem või võrdne, kui ARG2\n"
2969 #~ "  ARG1 > ARG2       ARG1 on suurem, kui ARG2\n"
2970
2971 #~ msgid ""
2972 #~ "\n"
2973 #~ "  ARG1 + ARG2       arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
2974 #~ "  ARG1 - ARG2       arithmetic difference of ARG1 and ARG2\n"
2975 #~ msgstr ""
2976 #~ "\n"
2977 #~ "  ARG1 + ARG2       ARG1 ja ARG2 aritmeetiline summa\n"
2978 #~ "  ARG1 - ARG2       ARG1 ja ARG2 aritmeetiline vahe\n"
2979
2980 #~ msgid ""
2981 #~ "\n"
2982 #~ "  ARG1 * ARG2       arithmetic product of ARG1 and ARG2\n"
2983 #~ "  ARG1 / ARG2       arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
2984 #~ "  ARG1 % ARG2       arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
2985 #~ msgstr ""
2986 #~ "\n"
2987 #~ "  ARG1 * ARG2       ARG1 ja ARG2 aritmeetiline korrutis\n"
2988 #~ "  ARG1 / ARG2       ARG1 jagatud ARG2 täisosa\n"
2989 #~ "  ARG1 % ARG2       ARG1 jagatud ARG2 jääk\n"
2990
2991 #~ msgid ""
2992 #~ "\n"
2993 #~ "  STRING : REGEXP   anchored pattern match of REGEXP in STRING\n"
2994 #~ "\n"
2995 #~ "  match STRING REGEXP        same as STRING : REGEXP\n"
2996 #~ "  substr STRING POS LENGTH   substring of STRING, POS counted from 1\n"
2997 #~ "  index STRING CHARS         index in STRING where any CHARS is found, or "
2998 #~ "0\n"
2999 #~ "  length STRING              length of STRING\n"
3000 #~ msgstr ""
3001 #~ "\n"
3002 #~ "  SÕNE : REGEXP     mustri REGEXP otsing SÕNEst\n"
3003 #~ "\n"
3004 #~ "  match SÕNE REGEXP           sama, kui SÕNE : REGEXP\n"
3005 #~ "  substr SÕNE POS LENGTH      SÕNE alamsõne, POS algab väärtuselt 1\n"
3006 #~ "  index SÕNE SÜMBOLID         SÕNE indeks, kust leiti SÜMBOLID, või 0\n"
3007 #~ "  length SÕNE                 SÕNE pikkus\n"
3008
3009 #~ msgid ""
3010 #~ "  + TOKEN                    interpret TOKEN as a string, even if it is "
3011 #~ "a\n"
3012 #~ "                               keyword like `match' or an operator like "
3013 #~ "`/'\n"
3014 #~ "\n"
3015 #~ "  ( EXPRESSION )             value of EXPRESSION\n"
3016 #~ msgstr ""
3017 #~ "  + MÄRK               interpreteeri MÄRKi sõnena, isegi kui see on\n"
3018 #~ "                       võtmesõna, nagu `match' või operaator, nagu `/'\n"
3019 #~ "\n"
3020 #~ "  ( AVALDIS )              AVALDISe väärtus\n"
3021
3022 #~ msgid ""
3023 #~ "\n"
3024 #~ "Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
3025 #~ "Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else "
3026 #~ "lexicographical.\n"
3027 #~ "Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null; "
3028 #~ "if\n"
3029 #~ "\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched or "
3030 #~ "0.\n"
3031 #~ msgstr ""
3032 #~ "\n"
3033 #~ "Pange tähele, et paljud operaatorid vajavad käsuinterpretaatori eest\n"
3034 #~ "kaitset kvootimise või langkriipsuga kaitsmise näol. Võrdlused on\n"
3035 #~ "aritmeetilised, kui mõlemas argumendid on numbrid, muidu "
3036 #~ "leksikograafilised.\n"
3037 #~ "Mustri otsing tagastab teksti, mis leiti \\( ja \\) vahel või null; kui\n"
3038 #~ "\\( ja \\) ei kasutata, tagastatakse leitud sümbolite arv või 0.\n"
3039
3040 #~ msgid ""
3041 #~ "\n"
3042 #~ "Exit status is 0 if EXPRESSION is neither null nor 0, 1 if EXPRESSION is "
3043 #~ "null\n"
3044 #~ "or 0, 2 if EXPRESSION is syntactically invalid, and 3 if an error "
3045 #~ "occurred.\n"
3046 #~ msgstr ""
3047 #~ "\n"
3048 #~ "Lõpetamise kood on 0 kui AVALDIS pole ei null ega 0, 1 kui AVALDIS on "
3049 #~ "null\n"
3050 #~ "või 0, 2 kui AVALDIS on süntaktiliselt vigane ja 3 kui tekkis viga.\n"
3051
3052 #~ msgid "syntax error"
3053 #~ msgstr "süntaksi viga"
3054
3055 #~ msgid "error in regular expression matcher"
3056 #~ msgstr "viga regulaaravaldisega otsingul"
3057
3058 #~ msgid "non-numeric argument"
3059 #~ msgstr "mitte-numbriline argument"
3060
3061 #~ msgid "division by zero"
3062 #~ msgstr "nulliga jagamine"
3063
3064 #~ msgid ""
3065 #~ "Usage: %s [NUMBER]...\n"
3066 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3067 #~ msgstr ""
3068 #~ "Kasutamine: %s [NUMBER]...\n"
3069 #~ "       või: %s VÕTI\n"
3070
3071 #~ msgid ""
3072 #~ "Print the prime factors of each NUMBER.\n"
3073 #~ "\n"
3074 #~ msgstr ""
3075 #~ "Väljasta kõikide antud täisarvude algarvulised tegurid.\n"
3076 #~ "\n"
3077
3078 #~ msgid ""
3079 #~ "\n"
3080 #~ "Print the prime factors of all specified integer NUMBERs.  If no "
3081 #~ "arguments\n"
3082 #~ "are specified on the command line, they are read from standard input.\n"
3083 #~ msgstr ""
3084 #~ "\n"
3085 #~ "Väljasta iga NUMBRI algarvulised tegurid. Kui käsureal argumente pole,\n"
3086 #~ "loetakse need standardsisendist.\n"
3087
3088 #~ msgid "%s is too large"
3089 #~ msgstr "%s on liiga suur"
3090
3091 #~ msgid "%s is not a valid positive integer"
3092 #~ msgstr "%s ei ole korrektne positiivne täisarv"
3093
3094 #~ msgid "Usage: %s [-DIGITS] [OPTION]... [FILE]...\n"
3095 #~ msgstr "Kasutamine: %s [-NUMBRID] [VÕTI]... [FAIL]...\n"
3096
3097 #~ msgid ""
3098 #~ "Reformat each paragraph in the FILE(s), writing to standard output.\n"
3099 #~ "If no FILE or if FILE is `-', read standard input.\n"
3100 #~ "\n"
3101 #~ msgstr ""
3102 #~ "Vormista ümber iga lõik FAILides, kirjuta tulemus standardväljundisse.\n"
3103 #~ "Kui FAIL puudub või on `-', loe standardsisendit.\n"
3104 #~ "\n"
3105
3106 #~ msgid ""
3107 #~ "  -c, --crown-margin        preserve indentation of first two lines\n"
3108 #~ "  -p, --prefix=STRING       reformat only lines beginning with STRING,\n"
3109 #~ "                              reattaching the prefix to reformatted "
3110 #~ "lines\n"
3111 #~ "  -s, --split-only          split long lines, but do not refill\n"
3112 #~ msgstr ""
3113 #~ "  -c, --crown-margin        säilita esimese kahe rea taane\n"
3114 #~ "  -p, --prefix=SÕNE         kombineeri ainult ühise prefiksiga read,\n"
3115 #~ "                              prefiks säilitatakse\n"
3116 #~ "  -s, --split-only          tükelda pikad read, aga ära täida\n"
3117
3118 #~ msgid ""
3119 #~ "  -t, --tagged-paragraph    indentation of first line different from "
3120 #~ "second\n"
3121 #~ "  -u, --uniform-spacing     one space between words, two after sentences\n"
3122 #~ "  -w, --width=WIDTH         maximum line width (default of 75 columns)\n"
3123 #~ msgstr ""
3124 #~ "  -t, --tagged-paragraph    esimese rea taane on teise rea omast erinev\n"
3125 #~ "  -u, --uniform-spacing     üks tühik sõnade vahel, kaks lausete vahel\n"
3126 #~ "  -w, --width=NUMBER        maksimaalne rea pikkus (vaikimisi 75 veergu)\n"
3127
3128 #~ msgid ""
3129 #~ "invalid option -- %c; -WIDTH is recognized only when it is the first\n"
3130 #~ "option; use -w N instead"
3131 #~ msgstr ""
3132 #~ "vigane võti -- %c; -NUMBRID tuntakse ainult juhul, kui see on esimene "
3133 #~ "võti;\n"
3134 #~ "kasutage parem -w N"
3135
3136 #~ msgid "invalid width: %s"
3137 #~ msgstr "vigane laius: %s"
3138
3139 #~ msgid ""
3140 #~ "Wrap input lines in each FILE (standard input by default), writing to\n"
3141 #~ "standard output.\n"
3142 #~ "\n"
3143 #~ msgstr ""
3144 #~ "Murra iga FAILI (vaikimisi standardsisend) rida, väljasta "
3145 #~ "standardväljundisse.\n"
3146 #~ "\n"
3147
3148 #~ msgid ""
3149 #~ "  -b, --bytes         count bytes rather than columns\n"
3150 #~ "  -s, --spaces        break at spaces\n"
3151 #~ "  -w, --width=WIDTH   use WIDTH columns instead of 80\n"
3152 #~ msgstr ""
3153 #~ "  -b, --bytes         loe veergude asemel baite\n"
3154 #~ "  -s, --spaces        poolita tühikute kohal\n"
3155 #~ "  -w, --width=LAIUS   kasuta 80 asemel use LAIUS sümbolit\n"
3156
3157 #~ msgid "invalid number of columns: %s"
3158 #~ msgstr "vigane veergude arv: %s"
3159
3160 #, fuzzy
3161 #~ msgid "failed to get groups for user %s"
3162 #~ msgstr "%s grupi muutmine grupiks %s ebaõnnestus\n"
3163
3164 #, fuzzy
3165 #~ msgid "failed to get groups for the current process"
3166 #~ msgstr "%s grupi muutmine grupiks %s ebaõnnestus\n"
3167
3168 #~ msgid "cannot find name for group ID %lu"
3169 #~ msgstr "ei leia GID %lu vastavat gruppi"
3170
3171 #~ msgid "Usage: %s [OPTION]... [USERNAME]\n"
3172 #~ msgstr "Kasutamine: %s [VÕTI]... [KASUTAJANIMI]\n"
3173
3174 #~ msgid "%s: No such user"
3175 #~ msgstr "%s: Sellista kasutajat pole"
3176
3177 #~ msgid ""
3178 #~ "Print the first 10 lines of each FILE to standard output.\n"
3179 #~ "With more than one FILE, precede each with a header giving the file "
3180 #~ "name.\n"
3181 #~ "With no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
3182 #~ "\n"
3183 #~ msgstr ""
3184 #~ "Väljasta igast FAIList esimesed 10 rida standardväljundisse.\n"
3185 #~ "Enam, kui ühe faili korral lisa ka päis faili nimega.\n"
3186 #~ "Kui FAIL puudub või on -, loe standardsisendit.\n"
3187 #~ "\n"
3188
3189 #~ msgid ""
3190 #~ "  -c, --bytes=[-]N         print the first N bytes of each file;\n"
3191 #~ "                             with the leading `-', print all but the "
3192 #~ "last\n"
3193 #~ "                             N bytes of each file\n"
3194 #~ "  -n, --lines=[-]N         print the first N lines instead of the first "
3195 #~ "10;\n"
3196 #~ "                             with the leading `-', print all but the "
3197 #~ "last\n"
3198 #~ "                             N lines of each file\n"
3199 #~ msgstr ""
3200 #~ "  -c, --bytes=[-]N         Väljasta igast failist esimesed N baiti;\n"
3201 #~ "                             kui ees on `-', väljasta igast failist "
3202 #~ "kõik,\n"
3203 #~ "                             välja arvatud viimased N baiti\n"
3204 #~ "  -n, --lines=[-]N         väljasta esimese 10 rea asemel esimesed N "
3205 #~ "rida;\n"
3206 #~ "                             kui ees on `-', väljasta igast ailist kõik,\n"
3207 #~ "                             välja arvatud viimased N rida\n"
3208
3209 #~ msgid ""
3210 #~ "  -q, --quiet, --silent    never print headers giving file names\n"
3211 #~ "  -v, --verbose            always print headers giving file names\n"
3212 #~ msgstr ""
3213 #~ "  -q, --quiet, --silent    ära väljasta päiseid failide nimega\n"
3214 #~ "  -v, --verbose            väljasta alati ka päis faili nimega\n"
3215
3216 #, fuzzy
3217 #~ msgid ""
3218 #~ "\n"
3219 #~ "N may have a multiplier suffix:\n"
3220 #~ "b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
3221 #~ "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
3222 #~ msgstr ""
3223 #~ "\n"
3224 #~ "PLOKID ja BAIDID võivad kasutada ka järgnevaid kordavaid sufikseid:\n"
3225 #~ "xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,\n"
3226 #~ "GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 ja nii edasi sümbolitele T, P, E, Z, "
3227 #~ "Y.\n"
3228 #~ "\n"
3229 #~ "Iga VÕTMESÕNA võib olla:\n"
3230 #~ "\n"
3231
3232 #~ msgid "error reading %s"
3233 #~ msgstr "viga %s lugemisel"
3234
3235 #~ msgid "%s: file has shrunk too much"
3236 #~ msgstr "%s: fail on liiga palju lühenenud"
3237
3238 #~ msgid "%s: number of bytes is too large"
3239 #~ msgstr "%s: baitide arv on liiga suur"
3240
3241 #~ msgid "%s: cannot lseek back to original position"
3242 #~ msgstr "%s: ei õnnestu liikuda (lseek) algsele positsioonile"
3243
3244 #~ msgid "%s: cannot seek to offset %s"
3245 #~ msgstr "%s: ei õnnestu liikuda nihkele %s"
3246
3247 #~ msgid "cannot reposition file pointer for %s"
3248 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s failiviita"
3249
3250 #~ msgid "%s: %s is so large that it is not representable"
3251 #~ msgstr "%s: %s on nii suur, et seda ei saa esitada"
3252
3253 #~ msgid "number of lines"
3254 #~ msgstr "ridu"
3255
3256 #~ msgid "number of bytes"
3257 #~ msgstr "baite"
3258
3259 #~ msgid "invalid number of lines"
3260 #~ msgstr "vigane ridade arv"
3261
3262 #~ msgid "invalid number of bytes"
3263 #~ msgstr "vigane baitide arv"
3264
3265 #~ msgid "invalid trailing option -- %c"
3266 #~ msgstr "vigane võti lõpus -- %c"
3267
3268 #~ msgid ""
3269 #~ "Usage: %s\n"
3270 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3271 #~ "Print the numeric identifier (in hexadecimal) for the current host.\n"
3272 #~ "\n"
3273 #~ msgstr ""
3274 #~ "Kasutamine: %s\n"
3275 #~ "       või: %s VÕTI\n"
3276 #~ "Väljasta antud arvuti (kuueteistkümnend) numbriline identifikaator.\n"
3277 #~ "\n"
3278
3279 #~ msgid ""
3280 #~ "Usage: %s [NAME]\n"
3281 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3282 #~ "Print or set the hostname of the current system.\n"
3283 #~ "\n"
3284 #~ msgstr ""
3285 #~ "Kasutamine: %s [NIMI]\n"
3286 #~ "       või: %s VÕTI\n"
3287 #~ "Esita või sea antud süsteemi nimi.\n"
3288 #~ "\n"
3289
3290 #~ msgid "cannot set name to %s"
3291 #~ msgstr "ei õnnestu seada nimeks %s"
3292
3293 #~ msgid "cannot set hostname; this system lacks the functionality"
3294 #~ msgstr "nime ei õnnestu seada; süsteemil pole sellist funktsionaalsust"
3295
3296 #~ msgid "cannot determine hostname"
3297 #~ msgstr "ei õnnestu tuvastada süsteemi nime"
3298
3299 #, fuzzy
3300 #~ msgid ""
3301 #~ "Print information for USERNAME, or the current user.\n"
3302 #~ "\n"
3303 #~ "  -a              ignore, for compatibility with other versions\n"
3304 #~ "  -Z, --context   print only the security context of the current user\n"
3305 #~ "  -g, --group     print only the effective group ID\n"
3306 #~ "  -G, --groups    print all group IDs\n"
3307 #~ "  -n, --name      print a name instead of a number, for -ugG\n"
3308 #~ "  -r, --real      print the real ID instead of the effective ID, with -"
3309 #~ "ugG\n"
3310 #~ "  -u, --user      print only the effective user ID\n"
3311 #~ msgstr ""
3312 #~ "Väljasta informatsiooni KASUTAJA või käsu kasutaja kohta.\n"
3313 #~ "\n"
3314 #~ "  -a              ignoreeri, võti on ühilduvuseks vanemate versioonidega\n"
3315 #~ "  -g, --group     väljasta ainult grupi ID\n"
3316 #~ "  -G, --groups    väljasta ainult lisagupid\n"
3317 #~ "  -n, --name      väljasta numbri asemel nimi, võtmetele -ugG\n"
3318 #~ "  -r, --real      väljasta efektiivse ID asemel reaalne ID, võtmetega -"
3319 #~ "ugG\n"
3320 #~ "  -u, --user      väljasta ainult kasutaja ID\n"
3321
3322 #~ msgid ""
3323 #~ "\n"
3324 #~ "Without any OPTION, print some useful set of identified information.\n"
3325 #~ msgstr ""
3326 #~ "\n"
3327 #~ "Kui võtmeid pole antud, väljasta komplekt kasutatavat informatsiooni.\n"
3328
3329 #, fuzzy
3330 #~ msgid "cannot print \"only\" of more than one choice"
3331 #~ msgstr "ei saa tükeldada enam kui ühel viisil"
3332
3333 #~ msgid "cannot print only names or real IDs in default format"
3334 #~ msgstr ""
3335 #~ "vaikimisi formaati kasutades ei saa väljastada ainult nimesid või "
3336 #~ "reaalset ID"
3337
3338 #~ msgid "cannot find name for user ID %lu"
3339 #~ msgstr "ei leia UID %lu vastavat kasutajanime"
3340
3341 #~ msgid " groups="
3342 #~ msgstr " grupid="
3343
3344 #, fuzzy
3345 #~ msgid "warning: %s: failed to change context to %s"
3346 #~ msgstr "hoiatus: ei saa minna kataloogi %s"
3347
3348 #~ msgid "the strip option may not be used when installing a directory"
3349 #~ msgstr "kataloogi installeerimisel ei saa kasutada võtit strip"
3350
3351 #~ msgid "target directory not allowed when installing a directory"
3352 #~ msgstr "kataloogi installeerimisel ei saa sihtkataloogi määrata"
3353
3354 #~ msgid "invalid mode %s"
3355 #~ msgstr "vigane mood %s"
3356
3357 #~ msgid "cannot change ownership of %s"
3358 #~ msgstr "ei õnnestu muuta %s omanikku"
3359
3360 #~ msgid "cannot set time stamps for %s"
3361 #~ msgstr "ei õnnestu seada %s ajatempleid"
3362
3363 #~ msgid "fork system call failed"
3364 #~ msgstr "süsteemifunktsioon fork ebaõnnestus"
3365
3366 #~ msgid "cannot run strip"
3367 #~ msgstr "strip käsku ei saa käivitada"
3368
3369 #, fuzzy
3370 #~ msgid "waiting for strip"
3371 #~ msgstr "kirjutan faili %s"
3372
3373 #~ msgid "invalid user %s"
3374 #~ msgstr "vigane kasutaja %s"
3375
3376 #~ msgid "invalid group %s"
3377 #~ msgstr "vigane grupp %s"
3378
3379 #~ msgid "creating directory %s"
3380 #~ msgstr "loon kataloogi %s"
3381
3382 #~ msgid ""
3383 #~ "Usage: %s [OPTION]... [-T] SOURCE DEST\n"
3384 #~ "  or:  %s [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY\n"
3385 #~ "  or:  %s [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...\n"
3386 #~ "  or:  %s [OPTION]... -d DIRECTORY...\n"
3387 #~ msgstr ""
3388 #~ "Kasutamine: %s [VÕTI]... [-T] ALG SIHT\n"
3389 #~ "       või: %s [VÕTI]... ALG... KATALOOG\n"
3390 #~ "       või: %s [VÕTI]... -t KATALOOG ALG...\n"
3391 #~ "       või: %s [VÕTI]... -d KATALOOG...\n"
3392
3393 #~ msgid ""
3394 #~ "In the first three forms, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
3395 #~ "the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.\n"
3396 #~ "In the 4th form, create all components of the given DIRECTORY(ies).\n"
3397 #~ "\n"
3398 #~ msgstr ""
3399 #~ "Esimesed kolm varianti kopeerivad allika sihtkohta või allikad\n"
3400 #~ "olemasolevasse kataloogi seades õigused ja omaniku/grupi.\n"
3401 #~ "Neljas variant loob antud kataloogi(d).\n"
3402 #~ "\n"
3403
3404 #~ msgid ""
3405 #~ "      --backup[=CONTROL]  make a backup of each existing destination "
3406 #~ "file\n"
3407 #~ "  -b                  like --backup but does not accept an argument\n"
3408 #~ "  -c                  (ignored)\n"
3409 #~ "  -d, --directory     treat all arguments as directory names; create all\n"
3410 #~ "                        components of the specified directories\n"
3411 #~ msgstr ""
3412 #~ "      --backup[=KONTROLL] loo igast olemasolevast sihtfailist varukoopia\n"
3413 #~ "  -b                  nagu --backup, aga ei võta argumenti\n"
3414 #~ "  -c                  (ignoreeritakse)\n"
3415 #~ "  -d, --directory     käsitle kõiki argumente kataloogidena; loo kõik\n"
3416 #~ "                      antud kataloogide komponendid\n"
3417
3418 #~ msgid ""
3419 #~ "  -D                  create all leading components of DEST except the "
3420 #~ "last,\n"
3421 #~ "                        then copy SOURCE to DEST\n"
3422 #~ "  -g, --group=GROUP   set group ownership, instead of process' current "
3423 #~ "group\n"
3424 #~ "  -m, --mode=MODE     set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-"
3425 #~ "xr-x\n"
3426 #~ "  -o, --owner=OWNER   set ownership (super-user only)\n"
3427 #~ msgstr ""
3428 #~ "  -D                  loo kõik SIHTKOHAD välja arvatud viimane, seejärel\n"
3429 #~ "                        kopeeri allikas sihiks\n"
3430 #~ "  -g, --group=GRUPP   sea protsessi grupi asemel määratud grupp\n"
3431 #~ "  -m, --mode=MOOD     sea rwxr-xr-x õiguste asemel antud õigused\n"
3432 #~ "  -o, --owner=OMANIK  sea omanik (ainult super-kasutaja)\n"
3433
3434 #, fuzzy
3435 #~ msgid ""
3436 #~ "  -p, --preserve-timestamps   apply access/modification times of SOURCE "
3437 #~ "files\n"
3438 #~ "                        to corresponding destination files\n"
3439 #~ "  -s, --strip         strip symbol tables\n"
3440 #~ "  -S, --suffix=SUFFIX  override the usual backup suffix\n"
3441 #~ "  -t, --target-directory=DIRECTORY  copy all SOURCE arguments into "
3442 #~ "DIRECTORY\n"
3443 #~ "  -T, --no-target-directory  treat DEST as a normal file\n"
3444 #~ "  -v, --verbose       print the name of each directory as it is created\n"
3445 #~ msgstr ""
3446 #~ "  -p, --preserve-timestamps   sea algfailide kasutamise/muutmise ajad \n"
3447 #~ "                        vastavatele sihtfailidele\n"
3448 #~ "  -s, --strip         puhasta sümboltabelid, ainult esimesel kahel kujul\n"
3449 #~ "  -S, --suffix=SUFIKS määra uus varukoopia järelliide\n"
3450 #~ "  -T, --no-target-directory käsitle SIHT tavalise failina\n"
3451 #~ "  -v, --verbose       väljasta iga loodava kataloogi nimi\n"
3452
3453 #~ msgid ""
3454 #~ "\n"
3455 #~ "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or "
3456 #~ "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
3457 #~ "The version control method may be selected via the --backup option or "
3458 #~ "through\n"
3459 #~ "the VERSION_CONTROL environment variable.  Here are the values:\n"
3460 #~ "\n"
3461 #~ msgstr ""
3462 #~ "\n"
3463 #~ "Varukoopia sufiks on `~', kui seda ei ole muudetud võtmega --suffix või\n"
3464 #~ "keskkonnamuutujaga SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versioonikontrolli meetodit "
3465 #~ "saab\n"
3466 #~ "valida võtmega --backup või keskonnamuutujaga VERSION_CONTROL. "
3467 #~ "Võimalikud\n"
3468 #~ "väärtused on järgnevad:\n"
3469 #~ "\n"
3470
3471 #~ msgid ""
3472 #~ "For each pair of input lines with identical join fields, write a line to\n"
3473 #~ "standard output.  The default join field is the first, delimited\n"
3474 #~ "by whitespace.  When FILE1 or FILE2 (not both) is -, read standard "
3475 #~ "input.\n"
3476 #~ "\n"
3477 #~ "  -a FILENUM        print unpairable lines coming from file FILENUM, "
3478 #~ "where\n"
3479 #~ "                      FILENUM is 1 or 2, corresponding to FILE1 or FILE2\n"
3480 #~ "  -e EMPTY          replace missing input fields with EMPTY\n"
3481 #~ msgstr ""
3482 #~ "Iga identsete ühendatavate väljadega sisendrea paari korral väljastab "
3483 #~ "rea \n"
3484 #~ "standardväljundisse. Vaikimisi ühendatav väli on esimene, väljad "
3485 #~ "eraldatakse\n"
3486 #~ "tühemikuga. Kui FAIL1 või FAIL2 (aga mitte mõlemad) on -, loe standard-\n"
3487 #~ "sisendit.\n"
3488 #~ "\n"
3489 #~ "  -a FAILINUM       väljasta paariliseta read failist FAILINUM\n"
3490 #~ "  -e TÜHI           asenda puuduvad sisendväljad sõnaga TÜHI\n"
3491
3492 #~ msgid ""
3493 #~ "  -i, --ignore-case  ignore differences in case when comparing fields\n"
3494 #~ "  -j FIELD          equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
3495 #~ "  -o FORMAT         obey FORMAT while constructing output line\n"
3496 #~ "  -t CHAR           use CHAR as input and output field separator\n"
3497 #~ msgstr ""
3498 #~ "  -i, --ignore-case kasuta tõstutundetut väljade võrdlemist\n"
3499 #~ "  -j VÄLI           sama, kui `-1 VÄLI -2 VÄLI'\n"
3500 #~ "  -o VORMING        väljundrea koostamise VORMING\n"
3501 #~ "  -t SÜMBOL         kasuta SÜMBOLit sisend- ja väljundväljade eraldajana\n"
3502
3503 #, fuzzy
3504 #~ msgid ""
3505 #~ "  -v FILENUM        like -a FILENUM, but suppress joined output lines\n"
3506 #~ "  -1 FIELD          join on this FIELD of file 1\n"
3507 #~ "  -2 FIELD          join on this FIELD of file 2\n"
3508 #~ "  --check-order     check that the input is correctly sorted, even\n"
3509 #~ "                      if all input lines are pairable\n"
3510 #~ "  --nocheck-order   do not check that the input is correctly sorted\n"
3511 #~ msgstr ""
3512 #~ "  -v FAILINUM       sama, kui -a FAILINUM, aga ei väljasta vastavaid "
3513 #~ "ridu\n"
3514 #~ "  -1 VÄLI           ühenda see VÄLI failist 1\n"
3515 #~ "  -2 VÄLI           ühenda see VÄLI failist 2\n"
3516
3517 #, fuzzy
3518 #~ msgid ""
3519 #~ "\n"
3520 #~ "Unless -t CHAR is given, leading blanks separate fields and are ignored,\n"
3521 #~ "else fields are separated by CHAR.  Any FIELD is a field number counted\n"
3522 #~ "from 1.  FORMAT is one or more comma or blank separated specifications,\n"
3523 #~ "each being `FILENUM.FIELD' or `0'.  Default FORMAT outputs the join "
3524 #~ "field,\n"
3525 #~ "the remaining fields from FILE1, the remaining fields from FILE2, all\n"
3526 #~ "separated by CHAR.\n"
3527 #~ "\n"
3528 #~ "Important: FILE1 and FILE2 must be sorted on the join fields.\n"
3529 #~ "E.g., use `sort -k 1b,1' if `join' has no options.\n"
3530 #~ "If the input is not sorted and some lines cannot be joined, a\n"
3531 #~ "warning message will be given.\n"
3532 #~ msgstr ""
3533 #~ "\n"
3534 #~ "Kui võtit -t SÜMBOL ei kasutata, ignoreeritakse väljade ees olevaid "
3535 #~ "tühikuid,\n"
3536 #~ "muidu kasutatakse väljade eraldajana võtmega -t määratud sümbolit. Välja\n"
3537 #~ "tähistatakse välja numbriga, loendamist alustatakse ühest. Vorming on "
3538 #~ "üks\n"
3539 #~ "või enam komade või tühikutega eraldatud määranguid kujul `FAILINUM.VÄLI' "
3540 #~ "või\n"
3541 #~ "`0'. Vaikimisi vorming väljastab ühendatud väljad, siis ülejäänud väljad\n"
3542 #~ "failist FAIL1, siis ülejäänud väljad failist FAIL2. Väljad eraldatakse\n"
3543 #~ "SÜMBOLiga.\n"
3544
3545 #~ msgid "invalid field number: %s"
3546 #~ msgstr "vigane välja number: %s"
3547
3548 #~ msgid "invalid field specifier: %s"
3549 #~ msgstr "vigane välja määrang: %s"
3550
3551 #~ msgid "invalid file number in field spec: %s"
3552 #~ msgstr "vigane faili number välja määrangus: %s"
3553
3554 #~ msgid "incompatible join fields %lu, %lu"
3555 #~ msgstr "ühildamatud väljad %lu, %lu"
3556
3557 #~ msgid "conflicting empty-field replacement strings"
3558 #~ msgstr "konfliktsed tühja-välja asendamise sõned"
3559
3560 #~ msgid "empty tab"
3561 #~ msgstr "tühi tabulaator"
3562
3563 #~ msgid "multi-character tab %s"
3564 #~ msgstr "mitme-sümboliline tabulaator %s"
3565
3566 #~ msgid "incompatible tabs"
3567 #~ msgstr "mitteühilduvad tabulaatorid"
3568
3569 #~ msgid "both files cannot be standard input"
3570 #~ msgstr "mõlemad failid ei saa olla standardsisendid"
3571
3572 #~ msgid ""
3573 #~ "Usage: %s [-s SIGNAL | -SIGNAL] PID...\n"
3574 #~ "  or:  %s -l [SIGNAL]...\n"
3575 #~ "  or:  %s -t [SIGNAL]...\n"
3576 #~ msgstr ""
3577 #~ "Kasutamine: %s [-s SIGNAAL | -SIGNAAL] PID...\n"
3578 #~ "       või: %s -l [SIGNAAL]...\n"
3579 #~ "       või: %s -t [SIGNAAL]...\n"
3580
3581 #~ msgid ""
3582 #~ "Send signals to processes, or list signals.\n"
3583 #~ "\n"
3584 #~ msgstr ""
3585 #~ "Saada protsessidele signaale või esita signaalide nimekiri.\n"
3586 #~ "\n"
3587
3588 #~ msgid ""
3589 #~ "  -s, --signal=SIGNAL, -SIGNAL\n"
3590 #~ "                   specify the name or number of the signal to be sent\n"
3591 #~ "  -l, --list       list signal names, or convert signal names to/from "
3592 #~ "numbers\n"
3593 #~ "  -t, --table      print a table of signal information\n"
3594 #~ msgstr ""
3595 #~ "  -s, --signal SIGNAAL, -SIGNAAL\n"
3596 #~ "                     Saadetava signaali nimi või number.\n"
3597 #~ "  -l, --list         Esita signaalide nimed või tõlgi nimeks/numbriks.\n"
3598 #~ "  -t, --table        Väljasta tabel infoga signaalidest.\n"
3599
3600 #~ msgid ""
3601 #~ "\n"
3602 #~ "SIGNAL may be a signal name like `HUP', or a signal number like `1',\n"
3603 #~ "or an exit status of a process terminated by a signal.\n"
3604 #~ "PID is an integer; if negative it identifies a process group.\n"
3605 #~ msgstr ""
3606 #~ "\n"
3607 #~ "SIGNAAL võib olla signaali nimi, nagu `HUP', või signaali number, nagu "
3608 #~ "`1',\n"
3609 #~ "või signaaliga katkestatud programmi lõpetamise kood.\n"
3610 #~ "PID on täisarv, negatiivne tähendab protsessi gruppi.\n"
3611
3612 #~ msgid "%s: invalid signal"
3613 #~ msgstr "%s: vigane signaal"
3614
3615 #~ msgid "%s: invalid process id"
3616 #~ msgstr "%s: vigane protsessi id"
3617
3618 #~ msgid "invalid option -- %c"
3619 #~ msgstr "vigane võti -- %c"
3620
3621 #~ msgid "%s: multiple signals specified"
3622 #~ msgstr "%s: anti mitu signaali"
3623
3624 #~ msgid "multiple -l or -t options specified"
3625 #~ msgstr "kasutati mitud -l või -t võtit"
3626
3627 #~ msgid "cannot combine signal with -l or -t"
3628 #~ msgstr "signaali ei saa kombineerida võtmetega -l või -t"
3629
3630 #~ msgid "no process ID specified"
3631 #~ msgstr "puudub protsessi ID"
3632
3633 #~ msgid ""
3634 #~ "Usage: %s FILE1 FILE2\n"
3635 #~ "  or:  %s OPTION\n"
3636 #~ msgstr ""
3637 #~ "Kasutamine: %s FAIL1 FAIL2\n"
3638 #~ "       või: %s VÕTI\n"
3639
3640 #~ msgid ""
3641 #~ "Call the link function to create a link named FILE2 to an existing "
3642 #~ "FILE1.\n"
3643 #~ "\n"
3644 #~ msgstr ""
3645 #~ "Kasutan viite FAIL2 loomiseks failile FAIL1 funktsiooni link.\n"
3646 #~ "\n"
3647
3648 #~ msgid "cannot create link %s to %s"
3649 #~ msgstr "ei õnnestu luua viidet %s -> %s"
3650
3651 #~ msgid "%s: warning: making a hard link to a symbolic link is not portable"
3652 #~ msgstr "%s: hoiatus: nimeviitele viite tegemine ei ole portaabel"
3653
3654 #~ msgid "%s: hard link not allowed for directory"
3655 #~ msgstr "%s: kataloogidele ei saa luua viiteid"
3656
3657 #~ msgid "%s: cannot overwrite directory"
3658 #~ msgstr "%s: kataloogi ei saa üle kirjutada"
3659
3660 #~ msgid "%s: replace %s? "
3661 #~ msgstr "%s: asendan %s? "
3662
3663 #~ msgid "creating symbolic link %s"
3664 #~ msgstr "loon nimeviidet %s"
3665
3666 #~ msgid "creating symbolic link %s -> %s"
3667 #~ msgstr "loon nimeviidet %s -> %s"
3668
3669 #~ msgid "creating hard link to %.0s%s"
3670 #~ msgstr "loon viidet %.0s%s"
3671
3672 #~ msgid "creating hard link %s"
3673 #~ msgstr "loon viidet %s"
3674
3675 #~ msgid "creating hard link %s => %s"
3676 #~ msgstr "loon viidet %s => %s"
3677
3678 #~ msgid ""
3679 #~ "Usage: %s [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME   (1st form)\n"
3680 #~ "  or:  %s [OPTION]... TARGET                  (2nd form)\n"
3681 #~ "  or:  %s [OPTION]... TARGET... DIRECTORY     (3rd form)\n"
3682 #~ "  or:  %s [OPTION]... -t DIRECTORY TARGET...  (4th form)\n"
3683 #~ msgstr ""
3684 #~ "Kasuta: %s [VÕTI]... [-T] ALLIKAS VIITE_NIMI    (1. vorm)\n"
3685 #~ "  või:  %s [VÕTI]... SIHT                       (2. vorm)\n"
3686 #~ "  või:  %s [VÕTI]... SIHT... KATALOOG           (3. vorm)\n"
3687 #~ "  või:  %s [VÕTI]... -t KATALOOG SIHT...        (4. vorm)\n"
3688
3689 #~ msgid ""
3690 #~ "In the 1st form, create a link to TARGET with the name LINK_NAME.\n"
3691 #~ "In the 2nd form, create a link to TARGET in the current directory.\n"
3692 #~ "In the 3rd and 4th forms, create links to each TARGET in DIRECTORY.\n"
3693 #~ "Create hard links by default, symbolic links with --symbolic.\n"
3694 #~ "When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
3695 #~ "\n"
3696 #~ msgstr ""
3697 #~ "Esimesel kujul loo viide antud nimele.\n"
3698 #~ "Teisel kujul loo viide jooksvasse kataloogi.\n"